Potvrdenie odoslania objednávky.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Komentár - druhé doplnené vydanie

Objednávateľ

Poštová adresa

Adresa doručenia

(ak nie je totožná s poštovou adresou)

Objednávame si publikáciu

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Cena za 1 kus: 8,18 € + 10% DPH (0,82 €) = 9,00 €

Spôsob doručenia: na dobierku