Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Oblasť a rozsah spôsobilosti TI CO

Oblasť spôsobilosti

Oblasť spôsobilosti overovania odbornej spôsobilosti a certifikácie sa týka fyzických osôb, ktoré vykonávajú :

a) skúšky vyhradených technických zariadení,
b) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
c) opravy vyhradených technických zariadení,
d) obsluhu vyhradených technických zariadení,
     podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

e) projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení

Rozsah spôsobilosti

Rozsah spôsobilosti certifikačného orgánu TI CO na oblasť a činnosť, ktoré sú predmetom certifikácie vrátane predpisov, ktoré ju charakterizujú je uvedený v tabuľkovej forme.

 

 

 

Položka

 

 

Typ / kategória činnosti

 

 

Certifikačné schémy

 

 

Predpisy, normy

 

1.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, obsluhu vyhradených  tlakových zariadení

 

 

002/PP/TI  a 003/PP/TI

zákon č. 124/2006 Z. z. v zne neskorších  predpisov

§ 14 ods. l písm. c)  a  § 1 6.

 

2.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie tlakových zariadení

 

002/PP/TI  a 003/PP/TI

 

-

 

3.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, obsluhu vyhradených  zdvíhacích zariadení

 

002/PP/TI  a 004/PP/TI

zákon č. 124/2006 Z. z. v zne neskorších  predpisov

§ 14 ods. l písm. c)  a  § 1 6.

 

4.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie zdvíhacích zariadení

 

002/PP/TI  a 004/PP/TI

 

-

 

5.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, obsluhu vyhradených  elektrických zariadení

002/PP/TI  a 005/PP/TI

zákon č. 124/2006 Z. z. v zne neskorších  predpisov

§ 14 ods. l písm. c)  a  § 1 6.

 

6.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

 

002/PP/TI  a 005/PP/TI

 

-

 

7.

Fyzická osoba vykonávajúca skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, obsluhu vyhradených  plynových zariadení

 

002/PP/TI  a 006/PP/TI

zákon č. 124/2006 Z. z. v zne neskorších  predpisov

§ 14 ods. l písm. c)  a  § 1 6.

 

8.

Fyzická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie plynových zariadení

 

002/PP/TI  a 006/PP/TI

 

-

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.