Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Používanie certifikátov a loga/značiek

 

Používanie certifikátov a loga/značiek

TI CO neposkytuje možnosť používať logo/značku certifikovanou osobou. Certifikovaná osoba pri prevzatí certifikátu potvrdí písomnú dohodu o zásadách správneho používania certifikátu podľa čl.9.7.2 normy.

V prípade, že zistí nesprávne odkazy na certifikačný systém alebo zavádzajúce používanie certifikátov certifikačného orgánu, TI CO prijme opatrenia, ktoré zahŕňajú nápravnú činnosť, ako je pozastavenie alebo zrušenie certifikácie na základe výsledku prerokovania zistených nezhôd s certifikovanou osobou a vedúcim certifikačného orgánu.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.