Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Požiadavky na certifikované osoby (tab. 1 až 4)

Požiadavky na certifikované osoby 

 

Špecifické požiadavky na osoby overované na vykonávanie skúšok
technických zariadení po ukončení výroby

Tabuľka 1


Porad. číslo

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky

Kvalifikácia/Spôsobilosť
Recertifikácia

Vzdelanie

Prax

Vek1)

Zdrav. spôsob.2)


1.

Skúšobný technik výrobcu EZ

ÚSO

5 rokov

18 rokov

PL

 

5 rokov

2 roky

18 rokov


1)Zákon č.124/2006 Z. z. §16 ods.2 v znení neskorších predpisov

2) PL – potvrdenie od lekára

 

Špecifické požiadavky na osoby overované na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok

a na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení

Tabuľka 2


Porad. číslo

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky
Recertifikácia


Predpis 1)

Kvalifikácia/Spôsobilosť

Vzdelanie 4) , 7)

Prax 4)

Vek6)

Zdrav. spôsob.5)


2.

Revízny technik TZ, ZZ, PZ

§ 16 ods.1

ÚSO

5 rokov

18 rokov

PL


5 rokov

2 roky

Projektant (konštruktér) VTZ- TZ, ZZ, PZ

002/PP/TI

ÚSO

5 rokov

18 rokov

 


5 rokov

2 roky

Revízny technik EZ pre činnosť na:

§ 24

         

elektrickom zariadení v objektoch triedy2) A a B1 pre

skupinu E1 3)

ÚSO

6 rokov

18 rokov

PL

 

5 rokov

4 roky

18 rokov

PL

skupinu E2 3)

ÚSO

5 rokov

18 rokov

PL

3 roky

18 rokov

PL

skupinu E4, E5 3)

ÚSO

3 roky

18 rokov

PL

1 rok

18 rokov

PL

elektrickom zariadení v objektoch triedy2) B pre

skupinu E13)

ÚSO

7 rokov

18 rokov

PL

 

5 rokov

5 rokov

18 rokov

PL

skupinu E23)

ÚSO

6 rokov

18 rokov

PL

4 roky

18 rokov

PL

skupina E4, E53)

ÚSO

5 rokov

18 rokov

PL

3 roky

18 rokov

PL

 

 

Pokračovanie tabuľky 2

 


Porad. číslo

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky

Kvalifikácia/Spôsobilosť
Recertifikácia

Vzdelanie

Prax

Vek1)

Zdrav. spôsob.2)2.

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie pre činnosť na
elektrickom zar.:

         

do 1000 V, v objektoch triedy A, B alebo B1

ÚSO

4 roky

18 rokov

 

 

5 rokov

2 roky

18 rokov

 

nad 1000 V, v objektoch triedy A, B alebo B1

ÚSO

5 rokov

18 rokov

 

3 roky

18 rokov

 

 


1)Zákon č.124/2006 Z. z. §16 ods.2 v znení neskorších predpisov

2) PL – potvrdenie od lekára

 

Špecifické požiadavky na osoby overované na vykonávanie opráv technických zariadení

a vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom

Tabuľka 3

Porad.číslo


Overovaná osoba

Špecifické požiadavkyRecertifikácia

Predpis 1)

Kvalifikácia/Spôsobilosť

Vzdelanie 7)

Prax

Vek6)

Zdrav.spôsob. 2)


3.

Osoba na opravy

§ 18

   

TZ

§ 18 ods. 1, písm. a), b)

Vyučený 3)

4 roky

18 r.

PL

 

5 rokov

ZZ

§ 18 ods. 1, písm. c)

1 rok 4)

18 r.

PL

 

5 rokov

ÚSO

3 roky 4)

Vyučený

5 rokov 4)

PZ

§ 18 ods. 1, písm. d)

Vyučený 5)

2 roky

18 r.

 


5 rokov

ÚSO 5)

1 rok

PL

Elektrotechnik

§ 21

Vyučený,
USO, VŠ

___

18 r.

PL

 

5 rokov

Samostatný elektrotechnik

§ 22

Príl. č. 118)

Príl.
č. 118)

18 r.

PL

 

5 rokov

Elektrotechnik na riadenie

§ 23

Príl. č. 118)

Príl. č. 118)

18 r.

PL

 

5 rokov

1)Vyhláška č. 508/2009 Z. z.

2)PL – potvrdenie od lekára

3) Vyučený v odbore strojárskom alebo hutníckom. (Pri inom vzdelaní sa prax zvyšuje na 
dvojnásobok)

4) Prax pri opravách osobných a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb

5) Vyučený resp. ÚSO v technickom odbore

6) Zákon č.124/2006 Z. z. § 16 ods.2 v znení neskorších predpisov

7) Absolvovanie výchovy a vzdelávania podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

8) Príloha č. 11 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.

 

Špecifické požiadavky na osoby overované na obsluhu technických zariadení

Tabuľka 4

 


Porad. Číslo

Overovaná osoba

Špecifické požiadavky
Recertifikácia


Predpis 1)

Kvalifikácia/Spôsobilosť

Vzdelanie

Prax

Vek6)

Zdrav. spôsob.4)


4.

Obsluha parných a kvapalinových kotlov I. až V. triedy

§ 17 ods. 1 písm. a)

oboznámená s predpismi

výcvik 1)

18 r

   

I. trieda                      
II. trieda III. trieda IV. trieda V. trieda

 

 

12 h 5)

6 m 3)
4 m 3)
3 m 3)
2 m 3)
40 h 2)

 

PL
PL
PL
PL
PL

 

5 rokov

Obsluha tlakových nádob (sk. Ab2)

§ 17 ods. 1 písm. a)

oboznámená s predpismi

výcvik 1)

18 r

PL

 

5 rokov

Obsluha tlakových zariadení s rádioaktívnymi látkami

§ 17 ods. 1 písm. a)

oboznámená s predpismi

výcvik 1)

18 r

PL

 

5 rokov

skupina Af

skupina Ag

Obsluha zdvíhacích zariadení

§ 17 ods. 1 písm. b)

oboznámená s predpismi

Výcvik 1)

18 r

 

 

5 rokov

Mobilných a výložníkových žeriavov výložníkového typu

 

12 h 5)

200 h 5)

 

PL

Pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom

 

12 h 5)

100 h 5)

 

PL

Obsluha plynových zariadení

§ 17 ods. 1 písm. c)

oboznámená s predpismi

Výcvik 1)

18 r

   

skupina a, b, c, e, h,

1)

16 h 5)

1 m 5)

 

PL


5 rokov

skupina f

1)

16 h 5)

40 h 5)

 

PL

 

1) Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
2) Vyhláška č.25/1984 Zb. v znení vyhlášky č.75/1996 Z. z.
3) STN 07 0710
4) PL – potvrdenie od lekára
5) Vyhláška č. 356/2007 Z. z.
6)Zákon č. 124/2006 Z. z. §16 ods.2 v znení neskorších predpisov

h - hodina, m - mesiac, r - rok

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.