Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Certifikácia systémov manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007 ako certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a má osvedčenie o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej služby č. R 046. 

OHSAS 18001:2007 určuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, umožňuje organizáciám riadiť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zlepšiť ich správanie v tejto oblasti.

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahŕňa posúdenie zhody s požiadavkami OHSAS 18001:2007 a dohľad nad systémom manažérstva BOZP žiadateľa.

Technická inšpekcia, a.s. vydá žiadateľovi po úspešnom absolvovaní auditu systému manažérstva BOZP CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BOZP.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.