Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001 a má osvedčenie o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej služby č. Q 012.

Certifikácia systémov manažérstva kvality zahŕňa posúdenie zhody s požiadavkami normy ISO 9001:2008 v určitej oblasti činnosti a dohľad nad systémom manažérstva kvality žiadateľa.

Technická inšpekcia, a.s. vydá žiadateľovi po úspešnom absolvovaní auditu systému manažérstva kvality CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY.

Certifikáciu systémov manažérstva kvality Technickou inšpekciou, a.s. je možné využiť aj pri moduloch posudzovania zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, ktoré sú konkretizované v jednotlivých nariadeniach vlády.

Všeobecne sa predmet systémov manažérstva kvality týka nasledovných modulov:

  1. MODUL E – výstupná kontrola a skúšanie výrobku
  2. MODUL D – výroba, výstupná kontrola a skúšanie
  3. MODUL H – návrh, výroba, výstupná kontrola a skúšanie

Technická inšpekcia, a.s. uzavrie so žiadateľom zmluvu o certifikácií systému manažérstva kvality.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.