Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Poplatky za certifikáciu

TI CQ sa pri stanovovaní ceny za certifikáciu riadi podľa Pravidiel pre stanovenie ceny výkonov Technickej inšpekcie, a.s. a na základe týchto pravidiel a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, uplatní cenu dohodou.

Technická inšpekcia, a.s. uzatvorí s každým žiadateľom o certifikáciu zmluvu o certifikácii, v ktorej bude cena za certifikáciu odsúhlasená obidvomi zmluvnými stranami.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.