Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Prehľad certifikovaných výrobkov v roku 2013

Por. číslo

      Názov  

     Výrobku

(Kategória –„K“ )

                     Typ výrobku

  (číslo certifikátu – č. c./podľa smernice)

    Žiadateľ o certifikáciu/

  (výrobca, splnomocnenec)

  1.

Ochrana proti neúmyselnému pohybu kabíny

výťahu

 

          K: 3

 

Bezpeč. časť zostavená z ostatných cert. bezpeč. prvkov (bez označenia typu),

(modul „B“),

00014/1/2013;

 

NV SR č. 571/2001 Z. z.  smernica EP a Rady 95/16/ES

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko /

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko;

  2.

Elektrický výťah s trecím kotúčom

 

         K: 3

LP – 0463B (UL, RSUL), LP- 0401B

(UL, RSUL),

(modul „B“)

00094/1/2013 – 01,

LP-0601B (UL, RSUL),

(modul „B“)

00094/1/2013 – 02,

LP -1010BK (UL, RSUL), LP – 1010BG

(UL, RSUL), LP – 1010BSH (UL, RSUL);

(modul „B“),

00094/1/2013 – 03;

NV SR č. 571/2001 Z. z.  smernica EP a Rady 95/16/ES

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko /

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko;

  3.

Uzávierka dvier šachtových dverí

 

       K: 3

DU-0411.56.01.030

(modul „B“),

00091/1/2013;

0463B.53.01.500 – 00, 01, 02, 03

 

NV SR č. 571/2001 Z. z.  smernica EP a Rady 95/16/ES

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko /

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko;

  4.

Kĺzavé zachyt. s brzdným zariad pre smer hore

 

       K: 3

0463B.53.01.500 – 00, 01, 02, 03

(modul „B“),

00092/1/2013 – 01

0463B.53.01.500 – 04, 05, 06, 07

(modul „B“),

00092/1/2013 – 02

0463B.53.01.500 – 08, 09

(modul „B“),

00092/1/2013 – 03;

NV SR č. 571/2001 Z. z.  smernica EP a Rady 95/16/ES

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko /

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko;

  5.

Obmedzovač rýchlosti

 

          K: 3

OSM – 305 / 1020 BK.07.00.000 – 00, 01, 02, 03;

(modul „B“),

00093/1/2013

 

NV SR č. 571/2001 Z. z. – smernica 95/16/ES

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko /

Joint- stock company „Mogilev plant of elevator machine building“ JSC „Mogilevliftmach“, Mira 42, Mogilev, Bielorusko;

  6.

Hydraulický lis

 

          K: 1

PHD: 100, 200, 320, 400, 500, 600, 800, 1200, 1600, 2000

(modul „B“),

00154/2/2013;

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

BRET S.A.S., Route de Francheville, 27130 Verneuil sur Avre, Francúzko/ Bliss – Bret, a.s.. ulica 1. Mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika;

  7.

SNAP – Plynotesný ventil

 

          K: 5

986

00607/3/2013 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bakir Ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 8 34524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko/ DVR Dövme Valf ve Regülatör San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bakir ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 8 34524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko;

   8.

Ventil pre zväzky fliaš

 

           K: 5

GTV – 230 MG – 8

00579/3/2013 – 1 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

GTV – 230 MG – 9

00579/3/2013 – 2  (typové schválenie – v anglickom jazyku)

GTV – 230 MG – 10

00579/3/2013 – 3 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

GTV – 230 MG – 11

00579/3/2013 – 4 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

GTV – 230 R – 1

00579/3/2013 – 5 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

GÜNEŞ GAZ ARMATÜRLERĺ

SAN. Ve TICARET LTD.

ŞTI.,Orhanli Merkez Mah. Sok.

No: 16 Tuzla – ĺstanbul /

Turecko /

GÜNEŞ GAZ ARMATÜRLERĺ

SAN. Ve TICARET LTD.

ŞTI.,Orhanli Merkez Mah. Sok.

No: 16 Tuzla – ĺstanbul /

Turecko;

   9.

Zásobník kompresora 

(8 bar)

 

Zásobník kompresora 

(15 bar)

 

         K: 2

Podľa Prílohy č. 1 a 2 certifikátu (FC100MX, FC100TX,...)

(modul „B“),

00675/3/2013 - 01

Podľa Prílohy č. 1 certifikátu (FC200TK, FC350TK,...)

(modul „B“),

00675/3/2013 - 02

NV SR č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z. – smernica EP a Rady 2009/105/EC;

ÜRETMAK ÜRETĺM MAKĺNA SAN Ve TĺC. LTD. ŞTĺ,Kavaklidere Köyü no: 487 Bornova, ĺzmir, Turecko /

ÜRETMAK ÜRETĺM MAKĺNA SAN Ve TĺC. LTD. ŞTĺ,Kavaklidere Köyü no: 487 Bornova, ĺzmir, Turecko;

 10.

Fľašové ventily s ventilom na zostatkový tlak

 

          K: 5

GTV-230 S

00768/3/2013 – 1 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

GTV-200 S

00768/3/2013 – 2 (typové schválenie – v anglickom jazyku)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

GÜNEŞ GAZ ARMATÜRLER SAN. Ve TICARET LTD. ŞTİ.,

Orhanlı Merkez Mah. Sok. No.:

16, Tuzla- ĺstanbul, Turecko/

GÜNEŞ GAZ ARMATÜRLER

SAN. Ve TICARET LTD. ŞTİ.,

Orhanlı Merkez Mah. Sok. No.:

16, Tuzla- ĺstanbul /

Turecko;

 11.

Mobilný ventilátor RSH

 

          K: 4

ESMV RSH500PM

(modul „B“),

618/3/2013

 

NV SR č. 117/2001 Z. z. - smernica EP a Rady 94/9/EC

ENVIRON SERVIS, s.r.o., Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou, SR/

ENVIRON SERVIS, s.r.o., Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou, SR;

 12.

Ventil pre kamping. fľaše

Kompaktný LPG

ventil

 

 

Ventil pre fľaše na LPG

Ventily pre fľaše na LPG

 

           K: 5

515

00769/3/2013 – 1 (typové schválenie)

580

00769/3/2013 – 2 (typové schválenie)

586

00769/3/2013 – 3 (typové schválenie)

587

00769/3/2013 – 4 (typové schválenie)

943

00769/3/2013 – 5 (typové schválenie)

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 8 34524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko/

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 8 34524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko;

 

  13.

Tlaková nádoba

 

 

         K: 7

ETC – SV7, ETC – SV10, ETC – SV15, ETC – SV20, ETC – SV30

(modul „B“),

00761/2/2013 – 1

00761/2/2013 – 2

(modul „D“)

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

TI-Kompakt, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, SR /

TI-Kompakt, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, SR;

 14.

Pivný kontajner

500 L s bezpeč. a tlakovým príslušenstvom

          K: 7

BCC 500

(modul „B“),

114/3/2013

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

 

NANA spol. s r.o., Valkovská 39, Prešov, SR/

NANA spol. s r.o., Valkovská 39, Prešov, SR;

 15.

Zostavy kovových vlnovcových hadíc na tlakové účely

 

         K: 7

VASC

(modul „B“),

01423/3//3/2013 – 1

VASS

(modul „B“),

01423/3/2013 - 2

01423/3/2013 - 3

(modul „D“)

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

New Donghae Co., Ltd., 102-1101, Bucheon Technopark III,

36-1, Samjung-Dong, Ojung-Gu, Bucheon-Si, Gyeonggi-Do, Korea / New Donghae Co., Ltd., 102-1101, Bucheon Technopark III,36-1, Samjung-Dong, Ojung-Gu, Bucheon-Si, Gyeonggi-Do, Korea;

 16.

 

 

 

 

 

 

 

Plniteľné zvárané oceľové fľaše na prepravu LPG

 

         K: 5

D202-6L

00866/3/2013 – 01 (typové schválenie)

D229-12,3L

00866/3/2013 – 02 (typové schválenie)

D235-4,95L

00866/3/2013 – 03 (typové schválenie)

D300-26L

00866/3/2013 – 04 (typové schválenie)

D300E-26L

00866/3/2013 – 05 (typové schválenie)

D300-84L

00866/3/2013 – 06 (typové schválenie)

D315-35,7L

00866/3/2013 – 07 (typové schválenie)

D310-30,6L

00866/3/2013 – 08 (typové schválenie)

D226-7,1L

00866/3/2013 – 09 (typové schválenie)

D260-12,3L

00866/3/2013 – 10 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey/

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turecko;

  17.

Ventil na LPG

 

 

Valcový ventil na LPG

 

         K: 5

951

1422/3/2013 - 01 (typové schválenie)

944

1422/3/2013 – 02 (typové schválenie)

848

1422/3/2013 – 03 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko/ DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko;

  18.

Bezšvové plynové oceľové fľaše na  CO 2

 

 

         K: 5

WGA105 - 315

01854/3/2013 – 01 (typové schválenie)

WGA137 - 315

01854/3/2013 – 02 (typové schválenie)

WGA136 - 250

01854/3/2013 – 03 (typové schválenie)

WGT104 - 250

01854/3/2013 – 04 (typové schválenie)

WGT136 - 250

01854/3/2013 – 05 (typové schválenie)

WGT137 - 315

01854/3/2013 – 06 (typové schválenie)

WGT105 - 315

01854/3/2013 – 07 (typové schválenie)

WGA104 - 250

01854/3/2013 – 08 (typové schválenie)

01854/3/2013 – 09 (schválenie vnútropodnikového inšpekčného systému - in-house inspection service).

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

Zhejiang Super Power Fire-fighting Equipment Co., Ltd., Chixi Industrial Park, Lanxi City, Zhejiang Province. P. R. China/

Zhejiang Super Power Fire-fighting Equipment Co., Ltd., Chixi Industrial Park, Lanxi City, Zhejiang Province. P. R. China;

  19.

Bezšvové plynové oceľové fľaše na  CO 2

 

            

         K: 7

WGA105 – 315

(modul „B“),

01854/3/2013 – 01

WGA137 – 315

(modul „B“),

01854/3/2013 – 02

WGA136 – 250

(modul „B“),

01854/3/2013 – 03

WGT104 – 250

(modul „B“),

01854/3/2013 – 04

WGT136 – 250

(modul „B“),

01854/3/2013 – 05

WGT137 – 315

(modul „B“),

01854/3/2013 – 06

WGT105 – 315

(modul „B“),

01854/3/2013 – 07

WGA104 – 250

(modul „B“),

01854/3/2013 – 08

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

Zhejiang Super Power Fire-fighting Equipment Co., Ltd., Chixi Industrial Park, Lanxi City, Zhejiang Province. P. R. China/

Zhejiang Super Power Fire-fighting Equipment Co., Ltd., Chixi Industrial Park, Lanxi City, Zhejiang Province. P. R. China;

  20.

Ventil  FLT

 

Valcový ventil na LPG

Ventil na LPG

 

        K: 5

FTL VALVE

01861/3/2013 – 01 (typové schválenie)

925

01861/3/2013 – 02 (typové schválenie)

584

01861/3/2013 – 03 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko/ DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko;

  21.

Guľový ventil

 

Motýľová klapka

 

Nádoba pohonu ventilu

 

Nádoba s membránou pohonu ventilu

 

 

       K: 7

Séria: 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 8000, 9000;

(modul „B“)

01862/3/2013 – 01

Séria: 6100, 6500, 7000, 7500;

(modul „B“)

01862/3/2013 – 02

Séria: 5100, 5500;

(modul „B“)

01862/3/2013 – 03

870/880

(modul „B“)

01862/3/2013 – 04

670/680, VSS/VSD, ITS, ITD/ITW

(modul „B“)

01862/3/2013 – 05

01862/3/2013 – 06 (modul „D“)

01862/3/2013 – 07 (modul „D“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

                                           

METSO VALSTONE. INC., 127, Jungwonsaneom-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungbuk-do, 380 -881, Korea/

METSO VALSTONE. INC., 127, Jungwonsaneom-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungbuk-do, 380 -881,

Korea;

  22.

Kryogénna prepravovateľná nádoba

 

         K: 5

24.350 l Cryogenic LIN-LOX-LAR Transport Tank

1640/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR SAN. A.Ş Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sk. No: 2 34956, Orhanlı- Tuzla/ Istanbul- Turkey/

ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR SAN. A.Ş Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sk. No: 2 34956, Orhanlı- Tuzla/ Istanbul- Turecko;

 23.

Návratné bezšvové oceľové fľaše na prepravu stlačených plynov

 

    

           K: 5

CNGPR25 – 2190 – 559 – HXS

02422/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

XINXING ENERGY EQUIPMENT Co., Ltd. No. 99,

Hexie Road, Handan Economic Development Zone, 056107 – Handan Hebei-China/ XINXING ENERGY EQUIPMENT Co., Ltd. No. 99,

Hexie Road, Handan Economic Development Zone, 056107 – Handan Hebei-China;

 24.

Oceľové plynové potrubie

 

          K: 5

DQP – 02

02421/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

Shangdong Xingbang Industrial Equipment Co., Ltd.,

West Side, North End of Huifeng Road, Taoluo Town Industrial Park, Donggang District, Rizhao City, Shangdong Province, P. R. China / Shangdong Xingbang Industrial Equipment Co., Ltd.,

West Side, North End of Huifeng Road, Taoluo Town Industrial Park, Donggang District, Rizhao City, Shangdong Province, P. R. China;

 25.

    Zariadenie detských ihrísk 

   „Preliezky“

 

         K: 8

P1, P2, P3, ZL

(modul „B“)

01327/1/2013

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Preliezky Trubíni, s.r.o.,

Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, SR/

Preliezky Trubíni, s.r.o.,

Konopnice 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, SR

 26.

   Zariadenie detského ihriska „Záhradný koník“

 

         K: 8

T 010

(modul „B“)

00032/1/2013

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Ing. Peter Kobyľan – HEROLD, Lomená 30, 040 11 Košice, SR /

Ing. Peter Kobyľan – HEROLD, Lomená 30, 040 11 Košice, SR;

 27.

Motýľová klapka

 

 

        K: 7

SRS710 (Wafer), SRS711 (Lugged), SRS712 (U-section)

(modul „B“)

02688/3/2013

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

 

Artesian Corporation, 5025, Daejeo-2-Dong,

Gangseo-Gu, Busan, Korea (618-808)/ Artesian Corporation, 5025,

Daejeo-2-Dong,

Gangseo-Gu, Busan, Korea (618-808)/

 28.

Cisternový náves na  LPG – 46 m3

 

 

       K: 5

CRYO-01TRN46H18A2450

02684/3/2013 (typové schválenie)

(Certifikát je zrušený a nahradení Certifikátom č.: 04563/3/2013 – poz. č. 36)

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

CRYO-CAN Kriyojenik Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesis, İsıtma Soğutma, Geri Dönüşüm ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bariş Mah. Anibal Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli, Turkey /

CRYO-CAN Kriyojenik Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesis, İsıtma Soğutma, Geri Dönüşüm ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bariş Mah. Anibal Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli, Turecko;

 29.

   Zariadenie detského ihriska „Strunové prvky“

 

         K: 8

S1, S2, S4, S5, S6

(modul „B“)

01982/1/2013

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lužnica nad Zitavou, SR /

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lužnica nad Zitavou, SR;

 30.

Chladiaca jednotka pre jeden alebo viacej kompresorov s vymeníkom tepla

 

           K: 7

MC

(modul „H1“)

01941/1/2013 – 2

UC

(modul „H1“)

01941/1/2013 – 3

01941/1/2013 – 1

(modul „H1“)

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

MARCHITELLI TERMODINAMICA Srl,

Via Colombo 23/B Z. I., 24046 Osio Sotto (BG), Italy /

MARCHITELLI TERMODINAMICA Srl,

Via Colombo 23/B Z. I., 24046 Osio Sotto (BG),Taliansko;;

 31.

Vertikálny pivný tank 250L s bezpečnostným a tlakovým príslušenstvom

          K: 7

VT 250

3608/3/2013

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

NANA spol. s r.o., Valkovská 39, Prešov, SR/

NANA spol. s r.o., Valkovská 39, Prešov, SR;

  32.

Fľašový ventil pre jednorázové fľaše

 

         K: 5

BR1C – 01000

03614/3/2013 – 1 (typové schválenie)

03614/3/2013 – 2 (schválenie vnútropodnikového inšpekčného systému - in-house inspection service).

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

XINCHANG BURONG MACHINERY CO., LTD. Provincial High-Tech Park, Chengguan Town, Xinchang County, Zhejiang Province, P. R. CHINA / XINCHANG BURONG MACHINERY CO., LTD. Provincial High-Tech Park, Chengguan Town, Xinchang County, Zhejiang Province, P. R. CHINA;

  33.

Zariadenie detského ihriska „Mostík BAJAJA“

„Prelizačka PUF a MUF“

„Lanovka TARZAN“

„Pružinová hojdačka ČIERNA PERLA“

 

         K: 8

„Mostík BAJAJA“

„Prelizačka PUF a MUF“

Lanovka TARZAN

„Pružinová hojdačka ČIERNA PERLA

02479/1/2013;

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR/

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR;

 34.

Ventil na LPG

 

         K: 5

LPG POL VALVE

925

04504/3/2013 (typové schválenie)

 

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko/ DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko;

  35.

Fľašový ventil na LPG

 

         K: 5

LPG CYLINDER VALVE

600

04677/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko/ DVR Dövme Valf ve Regülatör

San. Ve Tic. Ltd. Şti Bakır ve Piriç San Sitesi Kurtoğlu Cad. No. 834524 Beylikdüzü-İstanbul, Turecko;

  36.

Cisternový náves na  LPG – 46 m3  ,  47 m3 a

48 m3

 

 

        K: 5

CRYO-01TRN46H18A2450,

CRYO-01TRN47H18A2450,

CRYO-01TRN48H18A2450.

 

04563/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

CRYO-CAN Kriyojenik Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesis, İsıtma Soğutma, Geri Dönüşüm ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bariş Mah. Anibal Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli, Turkey /

CRYO-CAN Kriyojenik Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesis, İsıtma Soğutma, Geri Dönüşüm ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bariş Mah. Anibal Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli, Turkey;

  37.

Pružinový poistný ventil pre vzduch a paru

 

 

       K: 7

A42Y – 16C2 DN 50

(modul „B“)

05074/3/2013 – 01

05074/3/2013 – 02 (modul „D“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

 

 

Yangzhong Valve Co., Ltd., No 1, Changjiang Village, Sanyue Street, Sanmao Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, P. R. China / Yangzhong Valve Co., Ltd., No 1, Changjiang Village, Sanyue Street, Sanmao Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, P. R. China;

 38.

Detská šmýkačka

 

        K: 8

290-V

(modul „B“)

03326/1/2013

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Darina Koledová – LAVEDO – Združenie, Čepenská 15, Sereď, SR / Darina Koledová – LAVEDO – Združenie, Čepenská 15, Sereď, SR;

 39.

 Kryogénne prepravovateľné vákuom izol. nádoby

 

 

         K: 5

33.160 Lt. CRYOGENIC LIN-LOX-LAR TRANSPORT TANK

03372/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

Arıtaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş. Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sok. NO: 2 34956 Orhanlı Tuzla, İstanbul, Turecko /

Arıtaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş. Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sok. NO: 2 34956 Orhanlı Tuzla, İstanbul, Turecko;

 40.

Kryogénne prepravovateľné vákuom izol. Nádoby

 

 

         K: 5

56.450 Lt. CRYOGENIC LNG TRANSPORT TANK

 

05048/3/2013 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

Arıtaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş. Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sok. NO: 2 34956 Orhanlı Tuzla, İstanbul, Turecko /

Arıtaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş. Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sok. NO: 2 34956 Orhanlı Tuzla, İstanbul, Turecko;

  41.

Bezšvová fľaša na plyn vyrobená  z hliníkových zliatin

 

         K: 5

05078/3/2013 – 1 (typové schválenie)

05078/3/2013 – 2 (schválenie vnútropodnikového inšpekčného systému - in-house inspection service).

 

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

Shanghai Qingpu Fire Fighting Equipment Co., Ltd. No.1988, Jihe Road, Huaxin Town, Shanghai, China/

Shanghai Qingpu Fire Fighting Equipment Co., Ltd. No.1988, Jihe Road, Huaxin Town, Shanghai, China;

     

  42.

Zväzky fliaš

 

 

 

         K: 5

04899/3/2013 – 1 (typové schválenie)

04899/3/2013 – 2 (schválenie vnútropodnikového inšpekčného systému - in-house inspection service).

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR 2013

AR OKSƖJEN, Sınai ve Tıbbi Gazları Mak. Gıda San. ve Tic Ltd. Şti., 1. Organize San. Dogantepe Sk. No: 10, Selcuk V.D. 071 036 3732 KONYA, Turecko/

AR OKSƖJEN, Sınai ve Tıbbi Gazları Mak. Gıda San. ve Tic Ltd. Şti., 1. Organize San. Dogantepe Sk. No: 10, Selcuk V.D. 071 036 3732 KONYA, Turecko;

  43.

 

 

Parný kotol

 

 

        

Termo kotol

 

 

 

 

Výmenník tepla

 

          K: 7

 

00050/3/2013 – 1 (modul „H1“) – komplexný systém kvality

STAR 15, STAR 20, STAR 30, STAR 40,  STAR 50, STAR 60, STAR 80, STAR 100 125, STAR 150, STAR 200, STAR 250, STAR 300, STAR 350, STAR 400;

00050/3/2013 – 2 (modul „H1“)

STAR 500, STAR 750, STAR 1000, STAR 1500, STAR 2000, STAR 2500, STAR 3000, STAR 3500, STAR 4000, STAR 4500, STAR 5000;

00050/3/2013 – 3 (modul „H1“)

SSTR 10, SSTR 20, SSTR 30, SSTR 40, SSTR 80, SSTR 100

 00050/3/2013 – 4 (modul „H1“)         

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

 

STARGAZ ISI SAN. Ve TĺC. AŞ. Atatürk Cad. 12 No´ lu cad. 33./A Gaziantep, Turecko/

STARGAZ ISI SAN. Ve TĺC. AŞ. Atatürk Cad. 12 No´ lu cad. 33./A Gaziantep, Turecko

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.