Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Prehľad certifikovaných výrobkov v roku 2014

Por.

  č.

      Názov  

     Výrobku

(Kategória –„K“ )

                     Typ výrobku

  (číslo certifikátu – č. c./podľa smernice)

    Žiadateľ o certifikáciu/

  (výrobca, splnomocnenec)

  1.

Ventil pre kamping. fľaše

 

 

          K: 5

510

00220/3/2014 – 01 (typové schválenie)

985 - 1

00220/3/2013 – 02 (typové schválenie)

985 - 2

00220/3/2013 – 03 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. ve Tic. A. Ş., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 834524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko/

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. Ve Tic. A.Ş., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 834524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko;

  2.

Plniteľné zvárané oceľové fľaše na prepravu LPG

 

         K: 5

 

D360-26,2L

00202/3/2014 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

 

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey/

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turecko;

  3.

Teleso pre hladinový snímač

z uhlíkovej oceli

Teleso pre hladinový snímač

z nerezovej oceli

 

 

          K: 7

 

PN 150, PN 250

(modul „H1“)

00244/1/2014 – 2

PN 150, PN 250

(modul „H1“)

00244/1/2014 – 3

00244/1/2014 – 1

(modul „H1“)

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

 

Spriano Technologies s.r.l.

Via Antonio Gramsci 1, 26827 Terranova dei Passerini (LO), Taliansko/

Spriano Technologies s.r.l.

Via Antonio Gramsci 1, 26827 Terranova dei Passerini (LO), Taliansko;

   4.

LPG Tank

 

 

 

           K: 5

SK0030332014

20 – 50 m3 LPG Tank

00303/3/2014 (typové schválenie)

 

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

MĺM-MAK Makina ĺmalat Montaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.,

Organize San. Böl. Osmaniye Cad. No: 4,

Toprakkale/Osmaniye, Turkey/

MĺM-MAK Makina ĺmalat Montaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.,

Organize San. Böl. Osmaniye Cad. No: 4,

Toprakkale/Osmaniye, Turecko;

 

  5.

   Vysokotlaký      

    akumulátor

     s vakom

 

        K: 7

 

BN 350-0.25A; BN 350-0.7A; BN 350-1A; BN 350-1.5A; BN 330-2.5A; BN 330-3A; BN 330-5A; BN 330-6.5A; BN 330-10A; BN 330-11A; BN 330-14A; BN 330-15A;

(modul „B“)

00078/3/2014 - 1

00078/3/2014 – 2 (modul „D“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

Super Green Power – Tech Co., Ltd. 3ba 204-1, Si-hwa Industrial Complex, Siheung-Si, Gyeonggi-Do, South Korea/

Super Green Power – Tech Co., Ltd. 3ba 204-1, Si-hwa Industrial Complex, Siheung-Si, Gyeonggi-Do, South Korea;

  6.

Ventil pre kamping. fľaše

Kompaktný LPG

ventil

Kompaktný LPG

Ventil

 

 

Ventil pre fľaše na LPG

Valcový ventil na LPG

 

 

Valcový ventil na LPG

Ventil na LPG

 

 

 

SNAP – Plynotesný ventil

Fľašový ventil na LPG

Ventil na LPG

 

 

         K: 5

 

515

00243/3/2014 – 01 (typové schválenie)

580

00243/3/2014 – 02 (typové schválenie)

586

00243/3/2014 – 03 (typové schválenie)

587

00243/3/2014 – 04 (typové schválenie)

943

00243/3/2014 – 05 (typové schválenie)

944

00243/3/2014 – 06 (typové schválenie)

848

00243/3/2014 – 07 (typové schválenie)

920

00243/3/2014 – 08 (typové schválenie)

925

00243/3/2014 – 09 (typové schválenie)

584

00243/3/2014 – 10 (typové schválenie)

986

00243/3/2014 – 11 (typové schválenie)

600

00243/3/2014 – 12 (typové schválenie)

951

00243/3/2014 – 13 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. ve Tic. A.Ş., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 834524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko/

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. ve Tic. A.Ş., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 834524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko;

  7.

Teplovodný bojler na pevné palivo

 

         K: 7

 

AT – 75

00248/3/2014

(modul „B1“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

AERO – THER KOHER KFT., Óvoda u. 29, 440 00 Nyíregyháza, Hungary/ AERO – THER KOHER KFT., Óvoda u. 29, 440 00 Nyíregyháza, Maďarsko;

  8.

Pružinový poistný ventil pre teplú vodu

Pružinový poistný ventil pre

prehriatu paru

Pružinový poistný ventil pre

nasýtenú paru

Pružinový poistný ventil pre

prehriatu paru

 

  

          K: 7

       

1 – 1/2F2JNO121SC01B

(modul „B“)

00228/3/2014 – 1

3K4JNS121SC01G

(modul „B“)

00228/3/2014 – 2

6Q8JN0121SC01G

(modul „B“)

00228/3/2014 – 3

4M6jNS121SC01G

(modul „B“)

00228/3/2014 – 4

00228/3/2014 – 5 (modul „D“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

Yangzhong Valve Co., Ltd., No. 1, Changijang Village, Sanyue Street, Sanmao Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, P. R. China /

Yangzhong Valve Co., Ltd., No. 1, Changijang Village, Sanyue Street, Sanmao Town, Yangzhong City, Jiangsu Province, P. R. China;

  9.

Vzduchový filter

 

 

 

 

           K: 7

 

GA-25, GA-50

(modul „B“)

00912/3/2014 – 01

RF-1500, RF-5000

(modul „B“)

00912/3/2014 – 02

00912/3/2014 – 03  (modul „D“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

AT COMPANY

Dodang-Dong # 377, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyunggi-do,

South Korea /

AT COMPANY

Dodang-Dong # 377, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyunggi-do,

South Korea;

 10.

Air Tank

 

Zásobník vzduchu

 

 

           K: 2

DI

(modul „B“),

01284/3/2014 - 01

HHI

(modul „B“),

01284/3/2014 - 02

 

NV SR č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z. – smernica EP a Rady 2009/105/EC;

INO CORPORATION, 108-1, Yodang-Ri,Yanggam-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do,

South Korea/

INO CORPORATION, 108-1, Yodang-Ri,Yanggam-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do,

South Korea;

 11.

Inteligentný snímač teploty

 

 

         K: 4

SST52

(modul „B“),

00213/5/2014

 

NV SR č. 117/2001 Z. z. - smernica EP a Rady 94/9/EC

 

SPRIANO TECHNOLOGIES, s.r.l., Via Gramsci 1, 26827 – Terranova dei Passerini (LO), Taliansko/

SPRIANO TECHNOLOGIES, s.r.l., Via Gramsci 1, 26827 – Terranova dei Passerini (LO), Taliansko;

 12.

Kompaktný LPG ventil

 

Vypúšťací LPG ventil

 

          K: 5

 

985 – 3

(modul „B“),

00222/3/2014 – 01 (typové schválenie)

985 – 4

(modul „B“),

00222/3/2014 – 02 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. ve Tic. A.Ş., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 834524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko /

DVR Dövme Valf ve Regülatör San. ve Tic. A.Ş., Bakır ve Pirinç San. Sitesi Kurtoğlu

Cad. No. 834524 Beylikdüzü – ĺSTANBUL, Turecko;

 13.

Plniteľné zvár. oceľové fľaše na prepravu LPG

 

          K: 5

 

D300E – 26L

(modul „B“),

01283/3/2014 (typové schválenie)

 

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey / EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey;

 14.

Air Vessel (vzdušník)

 

 

          K: 7

 

HWT – 0500A – 20K

(modul „B“),

01874/3/2014 - 01

HWT – 2000A – 10K

(modul „B“),

01874/3/2014 – 02

01874/3/2014 – 03 (modul „D“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

FLOWTECH CO., LTD., 16 Namdong seoro, 221 Bun – Gil, Namdong – gu, Incheon, 405-849, Korea / FLOWTECH CO., LTD., 16 Namdong seoro, 221 Bun – Gil, Namdong – gu, Incheon, 405-849, Korea;

 15.

Čerpacia stanica pohonných hmôt

 

          K: 4

NND (10, 16, 26, 32) – B – (BA, NM)

(modul „B“);

00020/3/2014 – 01;

 

NV SR č. 117/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – smernica 94/9/ES;

CASSPOS, a.s., závod ZEST, Továrenská 6, Michalovce, Slovenská republika/ CASSPOS, a.s., závod ZEST, Továrenská 6, Michalovce, SR;

 16.

Snímač tlaku vyrobený z uhlíkovej ocele

 

 

          K: 7

PN 200, PN 400, PN 1000

(modul „B“),

01605/1/2014 – 2

PN 200, PN 400, PN 1000

(modul „H1“),

01605/1/2014 - 3

01605/1/2014 – 1 (modul „H1“)

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

Spriano Technologies s.r.l.,

Via Antonio Gramsci 1, 26827 Terranova dei Passerini (LO) Taliansko/

Spriano Technologies s.r.l.,

Via Antonio Gramsci 1, 26827 Terranova dei Passerini (LO) Taliansko;

 17.

Zariadenia detských ihrísk „Preliezky“

Zariadenia detských ihrísk

„Hojdačka“

 

         K: 8

D, D14, MU1, D4

(modul „B“)

00661/1/2014 - 1

HP

(modul „B“)

00661/1/2014 - 2

(modul „B“)

00661/1/2013

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lužnica nad Žitavou, SR /

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lužnica nad Žitavou, SR;

 18.

Herná zostava MRÁZIK

 

Pružinové hojdačky

 

           K: 8

MRÁZIK

(modul „B“);

01488/1/2014 – 1;

SLIMÁK, DELFÍN

(modul „B“);

01488/1/2014 – 2;

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR/

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR;

 19.

Tlakové nápojové zásobníky s dávkovacím systémom

 

 

           K: 7

GI 5001

(modul „B1“);

01875/3/2014

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

CAMFRON CORPORATION, 1F – 103, Ansan Post-bi Center, 64, Yeonsuwon-Ro, Danwon-Gu, Ansan-city, Gyeonggi-Do, Korea /

CAMFRON CORPORATION, 1F – 103, Ansan Post-bi Center, 64, Yeonsuwon-Ro, Danwon-Gu, Ansan-city, Gyeonggi-Do, Korea;

  20.

Cisterna na LPG

(33 m3, 34 m3 )

 

 

 

 

           K: 5

33 m3, 34 m3 cisterna na  LPG

02262/3/2014 (osvedčenie - typové schválenie – v anglickom jazyku)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

CRYO-CAN Kriyojenik Basiçli Kaplar, Endüstriyel Tesis, Isitma Soğutma, Geri Dönüşüm ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bariş Mah. Anibal Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli, Turkey / CRYO-CAN Kriyojenik Basiçli Kaplar, Endüstriyel Tesis, Isitma Soğutma, Geri Dönüşüm ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bariş Mah. Anibal Cad. No: 26 Gebze/Kocaeli, Turkey

 21.

Hydraulický lis

 

      

           K: 1

PHDc: 100, 160, 200, 320, 400, 500, 600,   

            800, 1 200, 1 600, 2 000

(modul „B“),

01263/2/2014;

 

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

BRET S.A.S., Route de Francheville, 27130 Verneuil sur Avre, Francúzko/ Bliss – Bret, a.s.. ulica 1. Mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika;

 22.

Plniteľné zvár. oceľové fľaše na prepravu LPG

 

 

          K: 5

 

D300E – 31L

(modul „B“),

02115/3/2014 - 01 (typové schválenie)

D360 – 59,5L

(modul „B“),

02115/3/2014 - 02 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey / EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey;

 

 23.

Pretlakový hydraulický ventil

 

 

 

          K: 7

00544/3/2014 – 2 (modul „H1“) – komplexný systém kvality

Hydraulic relief valve 3000 PSI;

Hydraulic relief valve 3300 PSI;

Hydraulic relief valve 5500 PSI;

00544/3/2014 – 1 (modul „H1“)

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

SARA SAE PVT. LTD.,

7/1, Pritam Road Dehradun, INDIA /

SARA SAE PVT. LTD.,

7/1, Pritam Road Dehradun, INDIA;

  24.

50.190 Lt. Cryogénna cisterna na prepravu LNG

 

 

 

          K: 5

 

SK0495332014

(modul „B“),

04953/3/2014  (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

Worthington Aritaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş. Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sok. No: 2 34956 Orhanlı, Tuzla, İstanbul, TURKEY / Worthington Aritaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş. Mescit Mah. Turgut Özal Cad. Demircan Sok. No: 2 34956 Orhanlı, Tuzla, İstanbul, TURKEY;

  25.

Zariadenia detských ihrísk: „Pirátska ľod“ „Rozhľadňa“

Vahadlová hojdačka pre 2 deti – koník

Vahadlová hojdačka pre 2 deti – mačka

Vahadlová hojdačka pre 4 deti

Vahadlová hojdačka pre 4 deti – koník

Vahadlová hojdačka pre 4 deti – mačka

Vahadlová hojdačka pre 4 deti – pes

 

          K: 8

PB 503, PB 504

(modul „B“),

01803/3/2014 - 01

PB 105-K, PB 105-M, PB 105-4, PB 105-4M, PB 105-4P

(modul „B“),

01803/3/2014 - 02

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

PLAYSYSTEM s.r.o., Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice, SR/

PLAYSYSTEM s.r.o., Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice, SR;

 26.

Zariadenia detských ihrísk:

Veža

 

 

Balancovanie na valcoch

 

         K: 8

 

 

A7 a D8

(modul „B“),

02120/1/2014 - 1

V2

(modul „B“),

02120/1/2014 - 2

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lúžnica nad Zitavou, SR /

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lúžnica nad Zitavou, SR;

 27.

BlazeCut – Automatický hasiaci systém

 

 

         K: 7

CV0XEA (FA, P, F)10(15, 20, 25, 30, 35)

CD0XEA (FA, P, F)10(15, 20, 25, 30, 35)

(modul „B“),

02952/4/2014 – 1

02952/4/2014 – 2 (modul „E“)

(Certifikáty nahradené: CERTIFIKÁTOM č. 05811/4/2014 – 1 a CERTIFIKÁTOM č. 05811/4/2014 – 2; (poz. 42)

Zmena adresy žiadateľa !

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

RBTrading Slovakia s.r.o., Brusnicová 3299/7, 900 25 Chorvátsky Grob, SR/

RBTrading Slovakia s.r.o., Brusnicová 3299/7, 900 25 Chorvátsky Grob, SR;

 28.

Plynový ventil na fľaše

 

 

 

 

 

 

 

          K: 5

 

Kasweld GTV-300

(modul „B“),

02942/3/2014 - 1 (typové schválenie)

Kasweld GTV-300 s

(modul „B“),

02942/3/2014 - 2 (typové schválenie)

Kasweld GTV-300 MG - 8

(modul „B“),

02942/3/2014 - 3 (typové schválenie)

Kasweld GTV-300 MG - 18

(modul „B“),

02942/3/2014 - 4 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

GÜNEŞ GAZ ARMATÜRLERĺ SAN. Ve TICARET LTD. ŞTI.

Orhanlı Merkez Mah. Sok. No: 16 Tuzla – İstanbul, Turkey /

GÜNEŞ GAZ ARMATÜRLERĺ SAN. Ve TICARET LTD. ŞTI.

Orhanlı Merkez Mah. Sok. No: 16 Tuzla – İstanbul, Turkey;

 29.

Nádrž na kvapalný kyslík

 

 

 

         K: 5

 

LOX – T14H

(modul „B“),

02815/3/2014 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

Emas elektrometal Basınçlı Kaplar San. Ve Dış Tic. A.Ş.

Atatürk cad. No.: 126 Balçık Köyü-Gebze, Kocaeli, TURKEY/ Emas elektrometal Basınçlı Kaplar San. Ve Dış Tic. A.Ş.

Atatürk cad. No.: 126 Balçık Köyü-Gebze, Kocaeli, TURKEY;

 30.

Jednorázová  spájkovaná fľaša na plyn vyrobená z uhlíkovém ocele

Ventil

 

         K: 5

LY – 001

(modul „B“),

01067/5/2014 - 1 (typové schválenie)

(modul „B“),

01067/5/2014 - 2 (typové schválenie)

01067/5/2014 - 3 (schválenie vnútropodnikového inšpekčného systému - in-house inspection service).

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

Hangzhou Linan Fangrui Tank – Made Co. Ltd. Shuijiaqiao, Qingshanhu Street, Linan City, Zhejiang Province, China/

Hangzhou Linan Fangrui Tank – Made Co. Ltd. Shuijiaqiao, Qingshanhu Street, Linan City, Zhejiang Province, China;

 31.

Elektrický výťah s trecou kladkou

 

 

 

 

 

 

         K: 3

PBA0410KT

(modul „B“),

01856/1/2014 – 01

PBA0610KT

(modul „B“),

01856/1/2014 – 02

PBA1010KT, PBA1010GT, PBA1010SHT

(modul „B“),

01856/1/2014 – 03

 

NV SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – smernica 95/16/EC;

„Mogilev plant of elevator machine building“ Joint- stock company, Mira avenue 42, Mogilev, Belarus /

„Mogilev plant of elevator machine building“, Joint- stock company, Mira avenue 42, Mogilev, Belarus;

 32.

Uzávierka dvier šachtových dverí

 

 

Kĺzavý zachytávač

 

 

 

 

 

 

       K: 3

0611B.26.01.030 –00,01,02,03,04,05,06,07,08,,09,10,11,12,

13

(modul „B“),

02020/1/2014 – 01

0463B.53.01.500 – 30,31

(modul „B“),

02020/1/2014 – 02

0463B.53.01.500 – 32,33,34,35,36,37

(modul „B“),

02020/1/2014 – 03

0463B.53.01.500 – 38,39

(modul „B“),

02020/1/2014 – 04

 

NV SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – smernica 95/16/EC;

„Mogilev plant of elevator machine building“ Joint- stock company, Mira avenue 42, Mogilev, Belarus /

„Mogilev plant of elevator machine building“, Joint- stock company, Mira avenue 42, Mogilev, Belarus;

 33.

Zariadenia detského ihriska:

Preliezka

 

 

       K: 8

PR1

(modul „B“),

02844/1/2014

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lúžnica nad Zitavou, SR /

Preliezky Trubíni, s.r.o.

Konopnice 446, 951 88 Lúžnica nad Zitavou, SR;

 34.

Zariadenia detského ihriska:

Kývavé zariadenia

       K: 8

Pružinové hojdačky

(modul „B“),

02941/1/2014

 

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR/

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR;

35.

Ventily na priemyselné plyny

 

 

         K: 5

 

01127/3/2014 – 1 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 2 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 3 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 4 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 5 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 6 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 7 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 8 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 9 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 10 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 11 (typové schválenie)

 

01127/3/2014 – 12 (schválenie vnútropodnikového inšpekčného systému - in-house inspection service).

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

BGE Basιnçlι Gaz Ekipmanlarι

San ve Tic. A.Ş Akçaburgaz Mahallesi 139 Sok. No: 5, 34522 Esenyurt – Istanbul, Turkey / BGE Basιnçlι Gaz Ekipmanlarι

San ve Tic. A.Ş Akçaburgaz Mahallesi 139 Sok. No: 5, 34522 Esenyurt – Istanbul, Turkey;

36.

Ventily na priemyselné plyny

 

 

         K: 5

307.01, 307.02, 307.03, 307.04, 307.11, 307.12, 307.13, 307.14, 307.21, 307.22, 307.23, 307.24, 307.31, 307.32, 307.33, 307.34, 310.01

01126/3/2014 – 01 (typové schválenie)

305.01, 306.01

01126/3/2014 – 02 (typové schválenie)

303.01, 304.01

01126/3/2014 – 03 (typové schválenie)

301.01, 308.04

01126/3/2014 – 04 (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

Özsoy Pres Döküm Valf San. Ve Tic. Ltd. Şti. Akçaburgaz Mahallesi 139. Sok No: 5, 34522 Esenyurt – Istanbul, Turkey/ Özsoy Pres Döküm Valf San. Ve Tic. Ltd. Şti. Akçaburgaz Mahallesi 139. Sok No: 5, 34522 Esenyurt – Istanbul, Turkey;

37.

Samochodná nožnicová zdvíhacia plošina

 

 

          K: 1

MPD

(modul „B“),

3083/2/2014;

 

 

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE /

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE;

 38.

Zdvíhacie zariadenie

 

 

 

 

          K: 1

CSPD

(modul „B“),

3084/2/2014;

 

 

 

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE /

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE;

 39.

Vysokozdvižné teleskopické otočné zariadenia

         K: 1

AD

(modul „B“),

3086/2/2014;

 

 

 

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE /

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE;

 40.

Samochodná nožnicová zdvíhacia plošina

 

 

         K: 1

AD

(modul „B“),

3093/2/2014;

 

 

 

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE /

ÖNDER LİFT ÇELİK MAKİN SAN.  TİC. LTD. ŞTİ., 1. O.S.B. 2004 Cad. No:4 P.K:63 Turgutlu /Manisa, TÜRKİYE;

 41.

Vzduchovný zásobník

 

         K: 7

MS- ART- H0110

(modul „B“),

05003/3/2014 – 01,

MS- ART- V0110

(modul „B“),

05003/3/2014 – 02,

05003/3/2014 – 03 (modul „D“);

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

MS ENG CO., LTD 165, Hakjang-ro, Sasang-gu, Busan, South Korea /

MS ENG CO., LTD 165, Hakjang-ro, Sasang-gu, Busan, South Korea;

 42.

Automatický hasiaci systém BlazeCut

 

         K: 7

CV/(D)EA(FA,P,F,N)10(15,20,25,30,35)

(modul „B“),

05811/4/2014 – 1;

05811/4/2014 – 2 (modul „E“)

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

BlazeCut s.r.o., Brusnicoá 3299/7, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika /

BlazeCut s.r.o., Brusnicoá 3299/7, 900 25 Chorvátsky Grob, SR;

  43.

Zariadenie detského ihriska:

Kývavé zariadenie,

Herná zostava,

 

 

Dvojhodačka

 

         K: 8

 

Dvojpružinová hojdačka

(modul „B“);

3366/1/2014 – 1,

Tri prasiatka

(modul „B“);

3366/1/2014 – 2,

Pipi

(modul „B“);

3366/1/2014 – 3 ;

nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z.

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR/

TIMBA, s.r.o., Budča 686, 962 33 Budča, SR;

  44.

Plniteľné vratné zvár. oceľové fľaše na prepravu LPG

 

          K: 5

 

D270- 23,8L

(modul „B“),

05251/3/2014  (typové schválenie)

 

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey / EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey;

  45.

Plniteľné vratné zvár. oceľové fľaše na prepravu LPG

 

          K: 5

 

D318-43,65L

(modul „B“),

04423/3/2014  (typové schválenie)

 

smernica 2008/68/EC a 2010/35/EU

ADR/RID/ADN 2013

EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey / EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti Sanayii Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad.: 234912 Kurtköy-Pendik/İstanbul, Turkey;

  46.

Mechanický lis

 

 

         K: 1

HCA - 160

(modul „B“),

4772/2/2014;

 

NV SR č. 436/2008 Z. z. – smernica EP a Rady 2006/42/EC;

DONG JIN INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o.,

Pod kanálom 364, 038 61 Lipovec, Slovenská republika /

DONG JIN INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o.,

Pod kanálom 364, 038 61 Lipovec, SR;

  47.

Tlaková nádoba – odlučovač

 

          K: 7

ML

(modul „H1“)

03774/2/2014;

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

TLAKON SK, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, Slovenská republika /

 TLAKON SK, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, SR;

  48.

Tlaková nádoba GK

 

          K: 7

 

 

GK

(modul „H1“)

04731/2/2014;

 

NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. – smernica 97/23/EC

TLAKON SK, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, Slovenská republika /

TLAKON SK, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, SR.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.