Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Ústredie TI Bratislava
Technická inšpekcia, a.s.  
ústredie
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
              FAX sekretariat
              FAX personálne
              FAX pokladňa
02 / 49208 160   
02 / 49208 161
02 / 49208 162

Pravidlo pre e-mailovú adresu pracovníkov Technickej inšpekcie, a.s.:

priezviskotisr.sk    (bez diakritiky, všetky písmená malé)   

informátor Szebelédi Ján, Cicák Dušan 02 / 49208 130
0905 808 421
     

Perniš Dušan Ing.

generálny riaditeľ ,
predseda predstavenstva a.s.

02 / 49208 101

email podateľňa:

podajustitisr.sk

email sekretariat:

tisrtisr.sk

Sekretariát, podateľňa: 

Jurík Vladimír JUDr.
Gazdačková Eva

vedúci sekretariátru GR
referent sekretariátu, podateľňa

02 / 49208 111
02 / 49208 100

Organizačno-právny odbor

Pastucha Emil, JUDr.
Konický Dušan, Ing.
Trebatický Ivan, Mgr.
Homoľová Andrea, Mgr.
Mižáková Valéria, JUDr.
Babiaková Patrícia Ing.
Voleková Dana, Ing.

riaditeľ OPO
poradca GR
právnik, kontrola
právnik
právnik
manažér kvality
personálna a mzdová agenda

02 / 49208 104
02 / 49208 131
02 / 49208 127
02 / 49208 125
02/  49208 126
02 / 49208 129
02 / 49208 122

Technický odbor:

Kurka Jiří Ing.
Grznárová Monika
Dušanič Rudolf Ing.
Paška Róbert, Ing.
Vencel Ján Ing.
Pribula Peter Ing.
Kamzík Jozef, Ing.
Balluch Richard Ing.
Papáč Kamil Ing.
Bihari Karol

riaditeľ TO
sekretariat riaditeľa TO
ústredný inšpektor STR
ústredný inšpektor STR 
ústredný inšpektor EZ 
ústredný inšpektor TZ a PZ
ústredný inšpektor TZ a PZ
ústredný inšpektor ZZ
informatik
správca výpočtovej techniky

02 / 49208 103
02 / 49208 109
02 / 49208 113
02 / 49208 110
02 / 49208 112
02 / 49208 107
02 / 49208 106
02 / 49208 105
02 / 49208 123
02 / 49208 124

Ekonomický odbor:

Hrivnáková Jaroslava Ing.
Mrázková Edita Ing.
Valúchová Mária
Madarasová Viera
Tomoriová Eva
Mikuličová Danka
Urbánošová Margita
Gasidlová Angelika
Gubo Ján
riaditeľ EO
vedúca finančného oddelenia
všeobecná účtovníčka
všeobecná účtovníčka
mzdová účtovníčka
pokladňa
finančná účtovníčka
hospodárka
hospodár
02 / 49208 102
02 / 49208 116
02 / 49208 117
02 / 49208 118
02 / 49208 121
02 / 49208 114
02 / 49208 115
02 / 49208 119
02 / 49208 120

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.