Mapa stránky

dnes je Sobota 16.12.2017
Pracovisko Košice
Technická inšpekcia, a.s.
Južná Trieda 95
040 48 Košice
FAX dokum. stavieb
FAX podateľna
055 /7208 125
055 /7208 124
   Pravidlo pre e-mailovú adresu pracovníkov Technickej inšpekcie, a.s.:

priezviskotisr.sk    (bez diakritiky, všetky písmená malé)  

       

Zádoriová Jarmila Mgr.

riaditeľka pracoviska 

055 / 7208 103 

Lengyelová Pavlína

Kandráčová Oľga

sekretariát RP

podateľňa

055 / 7208 108

055 / 7208 1140917 482 787 

email podateľňa:
email pracovisko:

podajtikotisr.sk
tikotisr.sk

kancelária v Prešove:

0905 906 517

Oddelenie inšpektorov I.

telefon mobil

Varga Róbert Ing.
Ondira Jozef Ing.
Radačovský Slavomír Ing.
Grodný Slavomír Ing.
Bőlcsházy Jozef Ing.
Jakcsi František Ing.
Kupec Imrich Ing.

vedúci oddelenia
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektor PZ
inšpektor PZ
inšpektor PZ

055 / 7208 113
055 / 7208 109
055 / 7208 101
055 / 7208 135
055 / 7208 134
055 / 7208 134
055 / 7208 134

0905 808 019
0905 808 028
0905 808 032
0905 808 137
0905 808 017
0905 808 024
0905 808 025

Oddelenie inšpektorov II.

telefon mobil

Kozák Jozef Ing.
Guzi Ľubomír Ing.
Hreha Rastislav Ing.
Mikolaj Ján Ing.
Mazurek Martin Ing.
Zádori Tibor Ing.
Javorský Jozef Ing.
Mikoláš Miroslav Ing.
Alezár Marian Ing.
Hanzel Igor Ing.
Hrabčák Miroslav Ing.
Hanzel Tomáš Ing.

vedúci oddelenia
inšpektor EZ
inšpektor EZ
inšpektor EZ
inšpektor EZ
inšpektor EZ
inšpektor STR
inšpektor ZZ
inšpektor ZZ
inšpektor ZZ
inšpektor ZZ
inšpektor ZZ

055 / 7208 122    
055 / 7208 126
055 / 7208 119
055 / 7208 119
055 / 7208 126
055 / 7208 119
055 / 7208 121
055 / 7208 117
055 / 7208 139
055 / 7208 139
055 / 7208 139
055 / 7208 140

0905 808 018
0905 808 026
0905 808 031
0905 808 035
0905 906 519
0905 906 518
0915 785 989
0905 906 511
0905 808 034

0905 808 029
0905 808 027
0905 797 938

Dokumentácia stavieb

telefon mobil

Krišková Gabriela Ing.
Matvejová Jana Ing.

inšpektorka DOK /STA
inšpektorka DOK /STA

055 / 7208 130
055 / 7208 131

0905 906 517
0918 439 681

Operačný manažment

telefon

Patlevičová Zdeňka Ing
Majerčíková Monika Ing
Hercegová Ľubov
Turianska Mária
Chomová Marta

vedúca EOO
VTZ
fakturácia
referentka, preukazy
referentka

055 / 7208 128
055 / 7208 111
055 / 7208 106
055 / 7208 115
055 / 7208 104


0905 808 002 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.