Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Pracovisko Nitra

Technická inšpekcia, a.s.
Mostná 66
949 01 Nitra

FAX sekretariat

email

037 / 7920 750

tinatisr.sk

 

Pravidlo pre e-mailovú adresu pracovníkov Technickej inšpekcie, a.s.:

priezviskotisr.sk 
(bez diakritiky, všetky písmená malé)

 
Segéňová Miriam informátor 037 / 7920 777      
Ing. Roman Mihálik riaditeľ pracoviska 037 / 7920 701  
Porubská Beáta sekretariat riaditeľa  037 / 7920 700  
email do podateľne podajtina tisr.sk    

Veselská Danka 

podateľňa

037 / 7920 703

0917 482 784 

Oddelenie inšpektorov I.

 

telefon

mobil

Grman Jozef
Mikulášik Anton Ing.
Tóth Eugen Ing.
Kopča Pavel Ing.
Tvrdoň Milan Ing.
Koppán Ján Ing.
Hlava Viliam Ing.
Lecký Pavol Ing.
Dráfiová Andrea, Ing.

Gál Attila
Vašek Dušan
Krčmárová Xénia Ing.
Zvodár Igor Ing.
Ftáček Martin Ing.
Dobsony Tibor, Ing.

vedúci oddelenia
inšpektor TZ, (PZ)
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektor TZ
inšpektorka TZ
inšpektor TZ
inšpektor PZ
inšpektorka PZ
inšpektor PZ
inšpektor PZ
inšpektor PZ

037 / 7920 717
037 / 7920 716
037 / 7920 721
037 / 7920 716
037 / 7920 720
037 / 7920 727
037 / 7920 722
037 / 7920 722
037 / 7920 727
037 / 7920 716
037 / 7920 723
037 / 7920 725
037 / 7920 724
037 / 7920 727
037 / 7920 724

0905 142 522
0905 808 326
0905 808 368
0905 401 501
0905 808 364
0905 401 505
0905 808 189
0908 724 531
0905 906 513
0905 808 025
0905 808 370
0908 706 368
0905 808 365
0905 808 424
0915 992 684

Oddelenie inšpektorov II.

 

telefon

mobil

Sládeček Alexander Ing.
Vereš Ján Ing.
Sabo Eduard Ing.
Judiny Jaroslav Ing.
Gubric Emanuel Ing.
Šarmír Marek Ing.
Michalík Pavol Ing.
Pindeš Ľudovít Ing.
Obertáš Miroslav Ing.
Sárka Dávid Ing.

vedúci oddelenia
inšpektor EZ
inšpektor EZ
inšpektor EZ
inšpektor ZZ, (EZ)
inšpektor ZZ
inšpektor ZZ
inšpektor ZZ
inšpektor STR
inšpektor EZ (STR)

037 / 7920 732
037 / 7920 730
037 / 7920 731
037 / 7920 733
037 / 7920 709
037 / 7920 711
037 / 7920 713
037 / 7920 714
037 / 7920 736
037 / 7920 734

0905 808 422
0917 991 834
0905 808 363
0905 808 373
0905 906 516
0905 808 369
0905 808 005
0905 808 353
0905 808 423
0908 758 781

Dokumentácia stavieb:

 

telefon

mobil

Ivančíková Zuzana Ing.
Mistríková Ingrid Ing.

inšpektorka DOK/STA
inšpektorka DOK/STA

037 / 7920 737
037 / 7920 738

Operačný manažment:

 

telefon

mobil

Amrichová Anna Bc.
Ivaničová Viera
Kovačovská Antónia Ing.
Sládečková Katarína Ing.
Starostová Helena
Hlavová Zuzana Mgr.

vedúca EOO
fakturácia
referentka
preukazy
VTZ - referentka
referentka

037 / 7920 702
037 / 7920 705
037 / 7920 706
037 / 7920 707
037 / 7920 708
037 / 7920 704

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.