Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Hodnoty spoločnosti TI
 

Hodnoty spoločnosti

Proklientsky orientovaný výkon inšpekčnej a certifikačnej činnosti je založený na odbornosti, kvalite, nestrannosti, nezávislosti a bezúhonnosti so zabezpečením ochrany dôverných informácií. Prioritou je včasné a kvalitné uspokojovanie požiadaviek klientov bez porušenia princípu odbornosti a nestrannosti.

Rast výkonu je podporovaný riadením činnosti spoločnosti založeným na princípoch kvality pre inšpekčné a certifikačné činnosti.

Kvalita služieb spoločnosti je podporovaná nielen materiálnym zabezpečením – najmä vyhovujúcimi pracovnými priestormi, výpočtovou a meracou technikou, dostupnosťou aktuálnych znení predpisov a noriem – ale aj stálym zvyšovaním odborných vedomostí a zručností zamestnancov.

Základnými hodnotami spoločnosti sú
 
a) profesionalita, čo znamená dôveryhodnosť, odbornosť a kompetentnosť, nestrannosť, nezávislosť, bezúhonnosť,
b) poctivý a ústretový prístup ku klientom,
c) ľudskosť,
d) rešpektovanie zákonov,
e) prispôsobovanie sa novým výzvam.

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.