Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Odborné a záväzné stanovisko k daňovým skladom

 

Odborné a záväzné stanovisko k daňovým skladom

 

 

Daňovým skladom sa rozumie miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú v zmysle § 2 ods. 1e) zákona č. 106/2004 Z. z.

 

V zmysle § 19 zákona č. 106/2004 Z. z. osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

 

Žiadosť musí okrem  údajov uvedených v osobitnom predpise obsahovať aj prílohy, z ktorých jedna je podľa § 19 ods. 2 písm. i) odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie.

 

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva komplexné posúdenie daňového skladu pri ktorom sa zameriava na kontrolu:

- prístupových ciest

- vnútorných komunikácií

- ochrany objektu pred bleskom

- rozmiestnenie technických zariadení, manipulačných priestorov

- technologických častí, strojov, elektroinštalácie daňových skladov

- miestneho prevádzkového predpisu

- kontrolu vykurovania, zdroja tepla

- zariadení na odvod spalín

- prípadných vyhradených technických zariadení

 

Po ukončení inšpekčnej činnosti a jej pozitívnom výsledku TI, a.s. vydáva „Odborné a záväzné stanovisko“ k bezpečnej prevádzke daňového skladu.

 

 

Kontakty na Technickú inšpekciu, a.s. – pracovníci zodpovední za koordináciu činností súvisiacich s komplexným posúdením daňového skladu.

 

Pracovisko Bratislava:                        Ing. Samuel Maljarčik       02/57267030       maljarcik@tisr.sk 

                                                            Ing. Zdena Bajnerová        02/57267031       bajnerova@tisr.sk

 

Pracovisko Nitra:                                Ing. Zuzana Ivančíková   037/7920737       ivancikova@tisr.sk

                                                            Ing. Ingrid Mistríková      037/7920738       mistrikova@tisr.sk

 

Pracovisko Banská Bystrica:          Ing. Danica Barnová         048/4722628       barnova@tisr.sk

                                                        Ing. Michal Bihúň             048/4722625       bihun@tisr.sk

 

Pracovisko Košice:                                Ing. Gabriela Krišková           055/7208130          kriskova@tisr.sk

                                                               Ing. Jana Matvejová               055/7208131          matvejova@tisr.sk

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.