Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Posudzovanie podľa ADR

 

                                                              POSUDZOVANIE PODĽA ADR
                                             Obaly na prepravu nebezpečných vecí

1 Technická inšpekcia na základe poverenia od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky:

- vykonáva schvaľovanie typu, vstupné prehliadky, periodické prehliadky, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly:
- tlakových nádob na plyny (fľaše, sudy)
- nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel)
- snímateľných cisterien,
- cisternových kontajnerov,
- cisternových vymeniteľných nadstavieb s nádržami vyrobenými z kovových materiálov,
- batériových vozidiel,
- viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC)
- cisterien z vystužených plastov,
- podtlakových cisterien na odpad
určených na prepravu nebezpečných vecí v zmysle platných ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

2 Podmienky skúšky je možné dohodnúť osobne resp. telefonicky s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.