Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Typová skúška

 

                                                                      TYPOVÁ SKÚŠKA

(§ 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

1. Typová skúška sa vykonáva na zariadeniach, kde sa predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia a vykonáva sa po posúdení konštrukčnej dokumentácie typu a vydaní odborného stanoviska k dokumentácii typu.

2. Typová skúška sa vykonáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje:
a) názov, adresu a IČO žiadateľa,
b) názov zariadenia,
c) navrhovaný termín konania skúšky,
d) umiestnenie zariadenia (miesto konania skúšky),
a) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko Technickej inšpekcie, a.s.,
b) údaje o materiálnom, technickom, personálnom a priestorovom zabezpečení skúšok, najmä:
- priebeh skúšky,
- vybavenie strojmi, prístrojmi, skúšobnými zariadeniami a prípravkami, ktoré budú použité pri výkone typovej skúšky,
- odbornú kvalifikáciu osôb, ktoré budú príslušné skúšky a merania vykonávať,
- spôsob, akým sa zabezpečí, aby skúšky, pri ktorých nie je možná stála prítomnosť inšpektora (napr. dlhodobé skúšky), nemohli byť nepriaznivo ovplyvnené, skreslené a pod. (napr. plombovanie skúšobného zariadenia a počítača cyklov, pečatenie skúšobnej miestnosti, atď.)

Ďalšie podmienky je možné dohodnúť osobne resp. telefonicky s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s.

Technická inšpekcia, a.s. vyhodnotí skúšku a v prípade úspešnej skúšky vydá osvedčenie o typovej skúške.

3. V zmysle §2 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa typová skúška určených výrobkov vykonáva podľa príslušných nariadení vlády SR vydaných podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.