Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
TI stály člen CEOC International

CEOC International je medzinárodná organizácia, ktorá združuje 30 nezávislých inšpekčných a certifikačných súkromných a polosúkromných organizácií a štátnych organizácií tretieho sektora z 20 krajín z prakticky celej Európy.
Inšpekčné a certifikačné organizácie podporujú svojou činnosťou udržateľný rozvoj a ich prínosom sú lepšie, bezpečnejšie a ekologickejšie výrobky.

Poslaním CEOC International je podporovať bezpečnosť, kvalitu a životné prostredie prostredníctvom nezávislej inšpekcie, skúšobníctva a certifikácie.

Ciele a zámery CEOC International:

· Prispievať k lepšej regulácii prostredníctvom účasti v práci inštitúcií a orgánov Európskej Únie ako je EA (Európska spolupráca pre akreditáciu), Eurolab (Európska konfederácia národných spoločností pre meranie, skúšanie a analytické laboratória) ...
· Prispievať k udržateľnosti bezpečnosti, konkurencieschopnosti, ochrane životného prostredia a ochrane spotrebiteľa
· Zabezpečiť výmenu informácií medzi členmi a s Európskou úniou a medzinárodnými orgánmi v technických otázkach
· Prispievať k normalizačnej činnosti (CEN, ISO, ISO-CASCO)
· Podporovať pochopenie významu technickej bezpečnosti a otázok kvality
· Odstraňovať technické bariéry voľného obchodu
· Vytvoriť pravidlá dobrej praxe v priemysle a návody pre inšpekciu bezpečnosti v podniku, pre zariadenia a stroje a pre inšpekciu opatrení zameraných na životné prostredie.

Kritéria na členstvo v CEOC International sú založené na medzinárodne akceptovaných normách a postupoch na akreditáciu, notifikáciu a certifikáciu. 

Členské organizácie musia zamestnávať kompetentných ľudí a musia byť:

- právne identifikovateľné
- finančne nezávislé
- nezávislé od priemyslu
- finančne zdravé

a musia byť orgánom

- notifikovaným Národným orgánom podľa Smernice Európskej rady
- alebo spĺňať podmienky stanovené medzinárodnou normou ISO/IEC 17020 inšpekčný orgán typu A
- alebo mať zavedený systém riadenia, ktorý zodpovedá príslušnej norme ISO 9000 série.

CEOC International - nezávislí profesionáli bezpečnosti.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.