Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Nové STN v roku 2010

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2010

1. STN EN 60196 (33 0125): 04.10 „Normalizované hodnoty frekvencií IEC“,

2. STN 33 2000 – 5 – 51: 05.10 „Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá“,

3. STN 33 2000 – 7 – 708: 06.10 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-708: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavanové parky, kempingy a podobné priestory“; 

4. STN 33 2000 – 7 – 709: 06.10 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory“; 

5. STN 33 2000 – 7 – 721: 06.10 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch“;

6. STN 33 2000 – 7 – 729: 06.10 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Chodby na obsluhu alebo údržbu“;

7. STN EN 50176 (33 2037): 07.10 „Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky“,

8. STN EN 50177 (33 2037): 07.10 „Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok. Bezpečnostné požiadavky“,

9. STN EN 60079 – 0 (33 2320): 05.10 „Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky“, 

10. STN EN 60079 – 10 - 2 (33 2320): 05.10 „Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry“,

11.STN EN 60079 – 18 (33 2320): 07.10 „Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“, 

12. STN EN 60079 – 31 (33 2320): 05.10 „Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu krytom „t“,

13. STN EN 50131 – 4 (33 4591): 05.10 „Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia“, 

14. STN EN 61 869 – 1 (35 1309): 04.10 „Prístrojové transformátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky“, 

15. STN EN 61558 – 2 – 6 (35 1330): 04.10 „Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-6: Osobitné požiadavky a skúšky na bezpečnostné oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými bezpečnostnými oddeľovacími transformátormi“, 

16. STN EN 62061 (35 2220): 11.05 „Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov“;

17. STN EN 62271 – 110 (35 4220): 01.10 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 110: Spínanie indukčných záťaží“,

18. STN EN 61534 – 22 (35 7120): 01.10 „Systémy zbernicového vedenia. Časť 22: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia určené na montáž na podlahu alebo pod podlahu“, 

19. STN EN 61477 (35 9733): 01.10 „Práce pod napätím. Minimálne požiadavky na používanie náradia, pomôcok a zariadení“,

20. STN EN 61111 (35 9733): 03.10 „Práce pod napätím. Elektroizolačné koberce“, 

21. STN EN 61112 (35 9733): 03.10 „Práce pod napätím. Elektroizolačné pokrývky“, 

22. STN EN 60745 – 1 (36 1550): 03.10 „Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky“, 

23. STN EN 61029 – 1 (36 1580): 03.10 „Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 1: Všeobecné požiadavky“, 

24. STN EN 16001 (38 0005): 01.10 „Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie“, 

25. STN EN 15794 (38 9685): 06.10 „Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín“;

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.