Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nové STN v roku 2011

 

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2011
(VESTNÍK ÚNMS SR č. 112/2011)

1. STN EN 60027 – 7 (33 0100): 06.11 „Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 7: Výroba, prenos a distribúcia energie“,

2. STN EN 50160 (33 0121): 02.11 „Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete“,

3. STN EN 60445 (33 0160): 07.11 „Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek – stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov“,

4. STN 33 2000 – 4 – 444: 07.11 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4 – 444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením“,

5. STN 33 2000 – 7 – 702: 07.11 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7 – 702: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Bazény a fontány“,

6. STN EN 50223 (33 2037): 05.11 „Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky“,

7.STN EN 60079 – 13 (33 2320): 01.12 „Výbušné atmosféry. Časť 13: Ochrana zariadenia priestormi s vnútorným pretlakom „p“,

8. STN EN 60079 – 15 (33 2320): 02.11 „Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany „n“,

9. STN EN 60079 – 19 (33 2320): 01.12 „Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení

10. STN EN 60079 – 25 (33 2320): 07.11 „Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy“,

11. STN EN 50522 (33 3201): 08.11 „Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV“,

12. STN EN 61936 – 1 (33 3201): 08.11 „Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá“,

13. STN EN 50518 – 3 (33 4580): 01.12 „Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 3: Postupy a požiadavky na prevádzku

14. STN EN 60519 – 1 (33 5002): 10.11 „Bezpečnosť elektrotechnických zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky“,

15. STN 35 4517: 02.11 „ Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné Účely. Vidlice a zásuvky s plochými kontaktmi 10A, 48 V, 250 V a 400 V“,

16. STN EN 50529 – 1 (33 3437): 06.11 „Norma EMC na siete. Časť 1: Drôtové telekomunikačné siete s telefónnymi vedeniami“,

17. STN EN 50529 – 2 (33 3437): 06.11 „Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami“,

18. STN EN 60034 – 1 (35 0000): 10.11 „Točivé elektrické stroje. Časť 1: Menovité údaje a vlastnosti“,

19. STN IEC 60884 – 2 – 7 (35 4520): 11.11 „Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody“,

20. STN EN 62271 – 206 (35 4220): 01.12 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 206: Systém indikácie prítomnosti napätia pre menovité napätia nad 1 kV až 52 kV vrátane“,

21. STN EN 61439 – 5 (35 7107): 08.11 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach“,

22. STN EN 15900 (38 0004): 10.11 „Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky“,

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.