Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nové STN v roku 2015

 

Nové normy EZ zavedené do sústavy STN v roku 2015
(Vestník ÚNMS SR č. 01 až 12/2015)

1. Zmena A1 STN EN 61936 – 1/A1 (33 3201): 02.15 „Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá“ (anglická verzia zmeny normy).

2. STN EN 61439 – 5 (35 7107): 06.15 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach“ (anglická verzia normy),

3. Zmena A1 STN IEC 60884 – 2 – 7/A1 (35 4520): 07.15 „Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody“.

4. STN EN 60079 – 1 (33 2320): 08.15 „Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d““, (anglická verzia normy),

5. STN EN 60079 – 2 (33 2320): 08.15 „Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom „p“ (anglická verzia normy

6. STN EN 60079 – 26 (33 2320): 08.15 „Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga“ (anglická verzia normy),

7. Zmena A1 STN EN 50160/A1 (33 0121): 08.15 „Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete“,

8. Zmena A1 STN 33 2000 – 4 – 42/A1: 08.15 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla“.

9. Oprava AC STN EN 61439 – 5/AC (35 7107): 08.15 „Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach“.

10. STN EN 60079-5 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom „q“ (anglická verzia normy)

11. STN EN 60079-10-2 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry“ (anglická verzia normy)

12. STN EN 60079-18 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“ (anglická verzia normy)

13. STN EN 60079-29-2 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka“ (anglická verzia normy)

14. STN EN 60079-32-2 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 32-2: Ohrozenie elektrostatickou energiou. Skúška“ (anglická verzia normy)

15. Zmena A1 STN EN 60079 – 19/A1 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení“ (anglická verzia zmeny normy)

16. TNI CLC/TR 60079-32-1 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod“, (anglická verzia TNI)

17. TNI CLC/TR 60079-33 (33 2320): 09.15 „Výbušné atmosféry. Časť 33: Ochrana zariadení špeciálnou ochranou „s“ (anglická verzia TNI)

18. TNI CEN/CLC/TR 16832 (83 2874): 09.15 „Výber, používanie, starostlivosť a údržba osobných ochranných prostriedkov určených na prevenciu rizík elektrostatického pôvodu v nebezpečných priestoroch (rizika/výbuch)“ (anglická verzia TNI)

19. STN EN 50341 – 2 – 19 (33 3300): 10.15 „Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-19: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ČESKÚ REPUBLIKU (založené na EN 50341 – 1: 2012)“ (anglická verzia normy)

20. STN EN 60519 – 1 (33 5002): 10.15 „Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky“ (anglická verzia normy)

21. STN EN 61347 – 1 (36 0511): 10.15 „Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky“ (anglická verzia normy)

22. Zmena 2 STN 33 1500/Z2 : 10.15 „Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení“

23. STN EN 60079 – 17 (33 2320): 12.15 „Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízie a údržba elektrických inštalácií“

24. Zmena A1 STN 33 2000 – 4 – 42/A1: 12.15 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla“

25. STN 33 2000 – 5 – 53: 01.16 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia“

26. STN EN 60079-28 (33 2320):01.16 „Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením“ (anglická verzia normy).

27. Oprava AC STN EN 600079 – 2/AC (33 2320): 01.16 „Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom „p“ (anglická verzia opravy normy)

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.