Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nové STN v roku 2017

NOVÉ NORMY EZ 2017

(VESTNÍK ÚNMS SR č. 016/2017)

 

 1. STN  33 2000 – 5 – 534 (33 2000): 02.17 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami“

   

 2. STN 33 2000 – 4 – 443 (33 2000): 03.17 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami“

   

 3. STN  33 2000 – 4 – 46: 04.17 „Elektrické inštalácie budov. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie“ (anglická verzia normy),

   

 4. STN 33 2000 – 5 – 53: 04.17 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia“,

   

 5. STN 33 2000 – 5 -537: 04.17 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-537:     Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie,     spínanie, riadenie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie“ (anglická verzia normy)

   

 6. STN 33 2000 – 7 – 753: 04.17 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-753: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vykurovacie káble a zabudované vykurovacie systémy

   

 7. STN EN 61557 – 9 (35 6230): 04.17 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových        rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie poruchy izolácie v sieťach IT“

   

 8. STN EN 61557 – 16 (35 6230): 04.17 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových       rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím     do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov     ochrany. Časť 16: Zariadenia na skúšanie účinnosti prostriedkov ochrany elektrických      zariadení a/alebo zdravotníckych zariadení“,

   

 9. Zmena A2 STN EN 60947 – 1/A2 (35 4101): 04.17 „Nízkonapäťové spínacie a    riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá“,

   

 10. Oprava AC STN EN 62305 – 1/AC (34 1390): 04.17 „ Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy“ (anglická verzia opravy normy),

   

 11. Oprava AC STN EN 62305 – 4/AC (34 1390): 04.17 „Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách“ (anglická verzia opravy normy). 

 12. STN EN 60079 – 29 – 1 (33 2320): 06.17 „ Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov" (anglická verzia normy),

 13. STN EN 14986 (38 9724): 06.17 „Navrhovanie ventilátorov do potenciálne výbušných atmosfér" (anglická verzia normy), 

 14. Zmena A6 STN EN ISO 7010/A6 (01 8012): 06.17 „Grafické symboly. Bezpečnostné farby a značky. Registrované bezpečnostné značky" (anglická verzia zmeny normy).

   

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.