Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Nové STN v roku 2009

 

Nové normy zavedené do sústavy STN v roku 2009


1. STN 33 2000 – 1: 04.09 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície“, 
Nahrádza STN EN 33 2000-1:2002 a STN 33 2000-3:2000, môžu sa používať do 1.5.2011

2. STN 33 2000 – 5 – 534: 02.09 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5 – 53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnosť odpojenia, spínania a ovládania. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prepätiami“.

3. STN EN 60204 – 32 (33 2200): 06.09 „Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje“,

4. STN P CLC/TS 62046 (33 2206): 02.09 „Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb“

5. STN EN 60079 – 7 (33 2320): 03.09 „Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“,

6. STN EN 60079 –10 –1 (33 2320): 12.09 „Výbušné atmosféry. Časť 10 -1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry“,

7. STN EN 60079 – 14 (33 2320): 06.09 „Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií“,
Nahrádza STN EN 60079-14(33 2320):2004, môže sa používať do 1.7.2011

8. STN EN 60079 – 27 (33 2320): 02.09 „Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)“,

9. STN EN 60076 – 6 (35 1100): 04.09 „Výkonové transformátory. Časť 6: Tlmivky“,

10. STN EN 61558 -2 - 4 (35 1330): 12.09 „Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätie do 1 100 V. Časť 2-4: Osobitné požiadavky a skúšky na oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje so zabudovanými oddeľovacími transformátormi“,

11. STN EN 62271 – 1 (35 4220):10.09 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie“,

12. STN EN 62271- 100 (35 4220): 12.09 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 100: Vysokonapäťové vypínače na striedavý prúd“,

13. STN EN 62271- 109 (35 4220): 12.09 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 109: Premosťovacie spínače sériových kondenzátorov na striedavý prúd“,

14. STN EN 62271 – 110 (35 4220): 01.10 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 110: Spínanie indukčných záťaží, 

15.STN EN 61557 – 9 (35 6230): 11.09 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT“,

16. STN EN 61557 – 11 (35 6230): 11.09 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V.  Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 11: Účinnosť monitorov rozdielového prúdu (RCM) typu A a typu B v sieťach TT, TN a IT“,

17. STN EN 61557 – 12 (35 6230): 03.09 „Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na meranie a sledovanie spôsobilosti (PMD)“,

18. STN EN 61318 (35 9721): 02.09 „Práce pod napätím. Posudzovanie zhody vzťahujúce sa na náradie , zariadenia a pomôcky“,

19. STN EN 61477 (35 9733): 01.10 „Práce pod napätím. Minimálne požiadavky na používanie náradia, pomôcok a zariadení“, 

20. STN EN 12193 (36 0071): 08.09 „Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk“,

21. STN EN 12464 – 2 (36 0074): 05.09 „Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská“,

22. STN EN 13032 – 3 (36 0401): 05.09 „Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest“,

23. STN EN 60598 – 1 (36 0600): 09.09 „Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky“, 

24. STN EN 50413 (36 7940): 08.09 „Základná norma na postup merania a výpočtu expozície osôb elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými poliami (0 Hz – 300 GHz)“,

25. STN EN 50496 (36 7943): 08.09 „Určovanie expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami a vyhodnotenie rizika vo vysielacej stanici“, 

26. STN EN 50492 (36 7945): 08.09 „Základná norma na miestne meranie intenzity elektromagnetického poľa na expozíciu ľudí v blízkosti základňových staníc“,

27. STN EN 50499 (36 7947): 09.09 „Postup posúdenia expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami“, 

28. STN EN 61386 – 1 (37 0000): 03.09 „Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky“, 

29.STN EN 16001 (38 0005): 01.10 „Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie“,

30. STN EN 62271 – 1 (35 4220):10.09 „Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie“, 

31. STN EN 61534 – 22 (35 7120): 01.10 „Systémy zbernicového vedenia. Časť 22: Osobitné požiadavky na systémy zbernicového vedenia určené na montáž na podlahu alebo pod podlahu“,

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.