Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Úvod

Pre každé technické zariadenie elektrické určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení elektrických technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná dokumentácia alebo projektová dokumentácia vo vyhláške označovaná iba pojmom "konštrukčná dokumentácia". Obsah konštrukčnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Požiadavky na obsah sprievodnej dokumentácie technického zariadenia elektrického sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä dokumentáciu uvedenú v § 9 vyhlášky č.453/2000 Z. z.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.