Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Úradné skúšky

Kontrola stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických sa vykonáva aj úradnými a opakovanými úradnými skúškami. 

a) úradné skúšky – vykonávajú sa pred uvedením technického zariadenia elektrického skupiny A do prevádzky. Úradnou skúškou sa overuje, či uvedené technické zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku, vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácií, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

b) opakované úradné skúšky – vykonávajú sa najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A. Opakovanou úradnou skúškou sa overuje, či uvedené technické zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.