Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Etapy života výrobku

Časové rozlíšenie platnosti predpisov v jednotlivých etapách života výrobku

Výroba

Uvedenie na trh

Uvádzanie do prevádzky

Prevádzka

Určené výrobky (smernice Nového prístupu)

Európske predpisy – smernice nového prístupu:
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a príslušné nariadenia vlády

Európske predpisy:
ak to vyslovene uvádzajú (napr. zostava tlakových zariadení, záverečná inšpekcia výťahu), ináč platia
Národné predpisy:
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o pracovných prostriedkoch
(smernica č. 89/655)

Národné predpisy:
Zákon č. 124/2006Z. z. o BOZP
(smernica č. 89/391)
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o pracovných prostriedkoch
(smernica č. 89/655), vyhl. č. 508/2009 Z. z.
vyhl. č. 59/1982 Zb.
iné predpisy BOZP

Pracovné prostriedky
technické a vyhradené technické zariadenia
stroje a linky
(okrem určených výrobkov)

Národné predpisy:
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia (smernica č. 89/391)

Národné predpisy:
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o pracovných prostriedkoch
(smernica č. 89/655)
vyhl. č. 508/2009 Z. z.
vyhl. č. 59/1982 Zb.
iné predpisy BOZP

Národné predpisy:
Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP
(smernica č. 89/391)
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o pracovných prostriedkoch
(smernica č. 89/655), vyhl. č. 508/2009 Z. z.
vyhl. č. 59/1982 Zb.
iné predpisy BOZP

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.