Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Legislatíva SR súvisiaca s posudzovaním zhody

  1. Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z.z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 
  2. Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 
  3. Nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z.z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 
  4. Nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 
  5. Zákon č. 254/2011 Z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach 
  6. Nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z.z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení Nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z.z. 
  7. Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení Nariadenia vlády SR č. 78/2004 Z.z.
  8. Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z.z.
  9. Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.