Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Európske smernice "Nového prístupu"
 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/29/EU z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu
 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EU z 15. mája 2014 harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia tlakových zariadení na trhu.
 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/35/EC zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach.
 4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov.
 5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb (aplikovateľná do 20. apríla 2018).
 6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (aplikovateľné od 21. apríla 2018).
 7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EU z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
 8. Smernica Rady 2006/42/EC z 17. mája 2006 o strojoch.
 9. Smernica Rady č. 2009/142/ES z 30. novembra 2009 o plynových spotrebičoch.
 10. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/EC (aplikovateľné od 21. apríla 2018)
 11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EU z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.