Mapa stránky

dnes je Sobota 01.10.2016
Vyhláška č. 508/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

č. 508/2009 Z.z.   (formát PDF - www.zbierka.sk)

© 2006-2016 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.