Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Využitie ADIASYSTÉMU pri činnosti Technickej inšpekcie, a.s.

Pre posudzovanie technických zariadení je technická inšpekcia vybavená meracími zariadeniami, ktoré umožňujú kvalifikovane zhodnotiť stav zariadení. Jedným z takýchto meracích a diagnostických prístrojov, ktorý je významným pomocníkom pri zhodnotení stavu výťahov je ADIASYSTÉM.

Tento systém bol vyvinutý a patentovaný inšpekčnou spoločnosťou TÜV Bayern. Použitím tohto systému je možné rýchlo a objektívne získať dôležité údaje o stave výťahového zariadenia bez tradičného vykonávania zaťažkávacích skúšok, spôsobujúcich nadmerné opotrebenie.

Pri trakčných výťahoch ADIASYSTÉM umožňuje:

 • kontrolovať trakčnú schopnosť výťahového stroja, prípadne mieru opotrebenia trakčných lanových kladiek,
 • overiť správne zoradenie a funkciu zachytávačov, hodnotu spomalenia kabíny pri jej zachytení,
 • overiť správnu hmotnosť protizávažia,
 • vykonať test zoradenia funkcie nárazníkov,
 • overiť jazdné vlastnosti a nastavenie prevádzkových parametrov výťahu (priebeh rozjazdu a zastavenia).

Na hydraulických výťahoch je možné:

 • zistiť dynamický priebeh tlaku v hydraulickom systéme pri prevádzke výťahu,
 • overiť funkciu a nastavenie zariadenia zabraňujúceho klesaniu kabíny výťahu,
 • skontrolovať nastavenie správnej hodnoty poistného ventilu,
 • overiť nastavenie a funkciu bezpečnostných ventilov určených pre prípad deštrukcie potrubia v hydraulickom systéme,
 • overiť jazdné vlastnosti a nastavenie prevádzkových parametrov výťahu (priebeh rozjazdu a zastavenia).

Použitie ADIASYSTÉMU prináša tieto výhody:

 • umožňuje vykonávať testy a skúšky výťahov v prevádzke bez použitia skúšobného bremena,
 • umožňuje získať písomné údaje a informácie o výťahoch, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzky výťahu a ktoré nie je možné pri použití klasického spôsobu skúšania zistiť,
 • veľkou výhodou je, že sa odstráni zbytočné namáhanie častí výťahov pri skúškach s bremenom,
 • zníži sa čas potrebný na skúšky a odstráni sa fyzická námaha pri manipulácii so skúšobnými bremenami, takýto prístup je veľmi vítaný v prevádzkovaných hoteloch a nemocniciach.

Zo skúseností z praktického používania pri výkone inšpekčnej činnosti jednoznačne vyplýva, že ADIASYSTÉM je kvalifikovaným a nepostrádateľným pomocníkom v službách, ktoré poskytuje Technická inšpekcia, a.s. svojim zákazníkom.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.