Default-hlavicka

Mapa stránky

dnes je Utorok 19.09.2017
Využitie ADIASYSTÉMU pri činnosti Technickej inšpekcie, a.s.

Pre posudzovanie technických zariadení je technická inšpekcia vybavená meracími zariadeniami, ktoré umožňujú kvalifikovane zhodnotiť stav zariadení. Jedným z takýchto meracích a diagnostických prístrojov, ktorý je významným pomocníkom pri zhodnotení stavu výťahov je ADIASYSTÉM.

Tento systém bol vyvinutý a patentovaný inšpekčnou spoločnosťou TÜV Bayern. Použitím tohto systému je možné rýchlo a objektívne získať dôležité údaje o stave výťahového zariadenia bez tradičného vykonávania zaťažkávacích skúšok, spôsobujúcich nadmerné opotrebenie.

Pri trakčných výťahoch ADIASYSTÉM umožňuje:

 • kontrolovať trakčnú schopnosť výťahového stroja, prípadne mieru opotrebenia trakčných lanových kladiek,
 • overiť správne zoradenie a funkciu zachytávačov, hodnotu spomalenia kabíny pri jej zachytení,
 • overiť správnu hmotnosť protizávažia,
 • vykonať test zoradenia funkcie nárazníkov,
 • overiť jazdné vlastnosti a nastavenie prevádzkových parametrov výťahu (priebeh rozjazdu a zastavenia).

Na hydraulických výťahoch je možné:

 • zistiť dynamický priebeh tlaku v hydraulickom systéme pri prevádzke výťahu,
 • overiť funkciu a nastavenie zariadenia zabraňujúceho klesaniu kabíny výťahu,
 • skontrolovať nastavenie správnej hodnoty poistného ventilu,
 • overiť nastavenie a funkciu bezpečnostných ventilov určených pre prípad deštrukcie potrubia v hydraulickom systéme,
 • overiť jazdné vlastnosti a nastavenie prevádzkových parametrov výťahu (priebeh rozjazdu a zastavenia).

Použitie ADIASYSTÉMU prináša tieto výhody:

 • umožňuje vykonávať testy a skúšky výťahov v prevádzke bez použitia skúšobného bremena,
 • umožňuje získať písomné údaje a informácie o výťahoch, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzky výťahu a ktoré nie je možné pri použití klasického spôsobu skúšania zistiť,
 • veľkou výhodou je, že sa odstráni zbytočné namáhanie častí výťahov pri skúškach s bremenom,
 • zníži sa čas potrebný na skúšky a odstráni sa fyzická námaha pri manipulácii so skúšobnými bremenami, takýto prístup je veľmi vítaný v prevádzkovaných hoteloch a nemocniciach.

Zo skúseností z praktického používania pri výkone inšpekčnej činnosti jednoznačne vyplýva, že ADIASYSTÉM je kvalifikovaným a nepostrádateľným pomocníkom v službách, ktoré poskytuje Technická inšpekcia, a.s. svojim zákazníkom.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.