Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Inšpekcia výťahu a použitie skúšobných metód v súlade so súčasným stavom techniky

 

 Stanovisko CEOC
Inšpekcia výťahu a použitie skúšobných metód v súlade so súčasným stavom techniky

 

Pravidelná prevádzková inšpekcia výťahov sa stala rozhodujúcou právnou požiadavkou v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva od implementácie Smernice o použití pracovných prostriedkov (89/655/ECC) a následného zavedenia Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica o použití pracovných prostriedkov (95/63/EC) – v súčasnosti je úplným znením Smernica č. 2009/104. Pred zavedením Smernice členské štáty mali definované národné požiadavky a predpisy, ktoré obsahovali povinnosti výťahy pravidelne kontrolovať.

Inšpekcia výťahu v prevádzke bola historicky spojená s podrobnou vizuálnou kontrolou, odhaľovaním kritických skrytých časti a skúškou funkčnosti elektrických bezpečnostných zariadení. Skúšanie výťahov a funkčné použitie krízových bezpečnostných mechanizmov boli obmedzované predovšetkým procesom inštalácie alebo následnou rekonštrukciou. Toto skúšanie je často spojené s nešetrným použitím fyzickej záťaže a extrémnymi podmienkami zaťaženia na štruktúry a mechanizmy výťahových zariadení.

Niektoré rozhodujúce bezpečnostné mechanizmy, aj keď vizuálne skontrolované, nie sú nevyhnutne fyzicky skúšané na preukázanie funkčnosti, pretože sa má za to, že chránia pred extrémnymi udalosťami, ktoré, ak sa opakujú, môžu spôsobiť značnú škodu na zariadení. Takéto rozhodujúce mechanizmy sú často nevyhnutnou poslednou možnosťou zariadenia ochraňujúcou užívateľov výťahu a ich riadna činnosť by sa mala overiť. To je dilema mnohých inšpekčných organizácii, ktoré žiadajú skúšky, ako konečné opatrenie, keď zistili problémy a vyčerpali všetky ostatné možnosti overenia. Po určitej dobe prevádzky výťahu tieto rozhodujúce bezpečnostné mechanizmy sa musia overiť, či sú správne nastavené a schopné uspokojivo fungovať. Použitie fyzických bremien s cieľom umožniť toto skúšanie a simulovať navrhované zaťaženie, môže byť nielen logisticky náročné, ale aj potenciálne ohrozujúce štruktúru (klietku) výťahu. Vyskúšané a osvedčené inšpekčné postupy ako také nevyhnutne nesledovali vývoj technológii v oblasti výťahov.

Technologický vývoj v skúšaní výťahov viedol k osvedčeným dostupným systémom, ktoré sa môžu používať na skúšanie rozhodujúcich bezpečnostných mechanizmov výťahov v prevádzke. Tieto systémy poskytujú údaje, z ktorých sa môžu odvodiť simulované extrémne udalosti podmienok zaťaženia či už bez logistických ťažkostí pri dovoze a nakladaní fyzických bremien alebo bez možnosti vyvolania poškodenia vo vnútri zariadenia z dôvodu použitia ťažkého bremena. Vykonaním skúšok nedeštruktívnym spôsobom by sa nielen predišlo poškodeniu daného výťahového zariadenia, ale by sa tiež zlepšil inšpekčný postup.

Overenie správneho nastavenia a fungovania rozhodujúcich bezpečnostných mechanizmov je nevyhnutnou súčasťou inšpekcie výťahov v prevádzke. Za účelom posilniť inšpekčný režim by mala inšpekčná organizácia zvážiť použitie vhodného a dostatočného skúšania. V prípade, že inšpekčná organizácia považuje za nevyhnutné doplnenie inšpekcie výťahu testovaním overenia neporušenosti rozhodujúceho bezpečnostného mechanizmu, potom simulované testy s využitím medzinárodne osvedčených systémov (napr. ADIASystem) by sa mali považovať za vyhovujúce a dostatočné.

 

2012

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.