Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Modernizácia vs rekonštrukcia výťahu

Modernizácia alebo rekonštrukcia výťahu by mala viesť k zvýšeniu bezpečnosti existujúceho výťahu. Najvhodnejším spôsobom ako zistiť, kedy je potrebné výťah kompletne vymeniť, rekonštruovať alebo len modernizovať, je vykonať posúdenie bezpečnosti existujúceho výťahu podľa normy STN EN 81-80: 2004 "Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov". Technická inšpekcia, a.s. vykonáva na základe žiadosti posúdenie bezpečnosti existujúcich výťahov vo forme dotazníka vypracovaného podľa uvedenej normy. Na základe výstupných dokumentov je klient oboznámený, ktoré časti výťahu je vhodné z hľadiska bezpečnosti vymeniť, resp. či je vhodné uskutočniť rekonštrukciu výťahu alebo kompletnú výmenu za nový výťah. 

Pri voľbe modernizácie alebo rekonštrukcie výťahu je dôležité vedieť, o čo sa jedná. Ak sa jedná o modernizáciu výťahu, tak sa nevyžaduje vykonanie úradnej skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Avšak pri rekonštrukcii výťahu sa vyžaduje vykonanie úradnej skúšky podľa uvedenej vyhlášky. Nižšie je uvedený prehľad, ktorý popisuje, kedy sa jedná o rekonštrukciu výťahu a kedy sa jedná o modernizáciu výťahu. 

 

 1. Za rekonštrukciu výťahu sa považuje:
 1. zvýšenie nosnosti,
 2. zvýšenie menovitej rýchlosti,
 3. zvýšenie zdvihu,
 4. zvýšenie počtu staníc, nákladíšť alebo nástupíšť (bez zvýšenia zdvihu),
 5. zmena druhu alebo rozmerov šachtových dvier,
 6. zmena spôsobu používania,
 7. inštalácia ďalších elektrických bezpečnostných zariadení a iných prvkov do bezpečnostného obvodu a/alebo inštalácia ďalších hydraulických bezpečnostných zariadení,
 8. súčasná realizácia 4 zmien (výmen) uvedených v ods. 2 tohto článku.

 

 1. Za zmenu alebo výmenu (modernizáciu výťahu) sa považuje:
 1. zmena polohy dráhy vyvažovacieho alebo vyrovnávacieho závažia,
 2. premiestnenie strojovne,
 3. zmena vstupov a rozmerov strojovne a/alebo priestoru na kladky,
 4. dodatočná montáž kabínových dvier,
 5. výmena nárazníkov,
 6. výmena uzávierky šachtových dvier,
 7. výmena zachytávačov,
 8. výmena obmedzovača rýchlosti,
 9. výmena výťahového stroja,
 10. výmena nosných prostriedkov,
 11. výmena elektrických bezpečnostných zariadení a iných prvkov v bezpečnostnom obvode a/alebo výmena hydraulických bezpečnostných zariadení,
 12. inštalácia núdzovej signalizácie,
 13. zmena ovládania,
 14. zmena napájania a/alebo ovládania regulácie pohonu výťahového stroja,
 15. výmena rozvádzača,
 16. výmena elektrickej inštalácie (bez výmeny rozvádzača a elektrických bezpečnostných zariadení a iných prvkov v bezpečnostnom obvode),
 17. výmena vodidiel klietky,
 18. výmena klietky,
 19. výmena ohradenia šachty.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.