Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2014
  1. STN EN 12732 (38 6412): 2014 Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky
  2. STN EN 14894 (07 8636): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov
  3. STN EN 13776 (30 6522): 2014 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Postupy plnenia a vypúšťania autocisterien na LPG
  4. STN EN 1594 (38 6435): 2014 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku
  5. STN 38 6460: 2014 Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť
  6. STN 38 6462: 2014 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.