Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2016
  1. STN 38 6462: 04.16 „Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidla. Technické požiadavky a bezpečnosť“ 
  2. STN EN 1918 – 5 (38 6490): 08.16 „Plynárenská infraštruktúra. Podzemné zásobníky plynu. Časť 5: Funkčné požiadavky na povrchové zariadenia“ (anglická verzia normy).
  3. STN EN 12007 – 3 (38 6409): 09.16 „Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické funkčné požiadavky na prevádzku plynovodov z ocele“.
  4. STN EN 16678 (06 1813): 12.16 „Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a  a spotrebičov na plynné palivá. Automatické uzatváracie ventily na prevádzkový tlak od 500 kPa do 6 300 kPa vrátane“,
  5. STN EN 26 (06 1411): 12.16 „Plynové prietokové ohrievače na ohrev úžitkovej vody“,
  6. STN EN 12186 (38 6418): 01.16 „Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky“,
  7. STN EN 14912 (07 8632): 01.16 „Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Kontrola a údržba ventilov fliaš na skvapalnené ropné plyny (LPG) vykonávané počas pravidelnej kontroly fliaš“ (anglická verzia normy),

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.