Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2017
  1. STN EN 331 (13 4120): 01.17 „Ručne ovládané guľové ventily a kužeľové ventily s uzavretým dnom na plynové inštalácie v budovách“,
  2. STN EN 13084 – 6 (73 4112): 01.17 „Samostatne stojacie komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie“
  3. STN EN 13611 (06 1821): 02.17 „Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Všeobecné požiadavky“,
  4. STN EN 1918 – 5 (38 6490): 02.17 „Plynárenská infraštruktúra. Podzemné zásobníky plynu. Časť 5: Funkčné požiadavky na povrchové zariadenia“,
  5. STN EN 13018 (01 5065): 03.17  „Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady“,
  6. STN EN ISO 14456 (69 0022): 03.17 „ Fľaše na plyny. Vlastnosti plynu a pridružené klasifikačné kódy (FTSC)“ (anglická verzia normy),
  7. TNI CEN/TR 16940: 05.17 „Plynové inštalácie v obytných objektoch. Bezpečnostné odporúčania" (anglická verzia TNI),
  8. TNI 05 0706: 05.17 „Odporúčanie na uplatňovanie normy STN EN ISO 9606- 1",
  9. STN EN ISO 17635 (05 1170): 06.17  „Nedeštruktívne skúšky zvarov. Všeobecné pravidlá pre kovové materiály" (anglická verzia normy),
  10. STN EN 378 – 1 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritéria výberu" (anglická verzia normy),               
  11. STN EN 378 – 2 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia" (anglická verzia normy),                        
  12. STN EN 378 – 3 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu" (anglická verzia normy),                                     
  13. STN EN 378 – 4 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia" (anglická verzia normy),
  14. STN EN 10027 – 1 (42 0012): 06.17 „Systémy označovania ocelí. Značky ocelí" (anglická verzia normy),
  15. STN EN 13952 (07 8240): 12.2017 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postupy na plnenie fliaš na LPG" (anglická verzia normy).

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.