Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2009
 1. STN EN ISO 15614 – 3 (05 0310): 2009 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 3: Tavné zváranie nelegovaných a nízkolegovaných liatin
 2. STN EN ISO 9712 (01 5000): 2012 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania
 3. STN EN ISO 3452 – 5 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 5: Kapilárne skúšanie pri teplotách vyšších ako 50 0 C
 4. STN EN ISO 3452 – 6 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 6: Kapilárne skúšanie pri teplotách nižších ako 10 0 C
 5. STN EN 12517 – 2 (05 1305): 2009 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Časť 2: Hodnotenie zvarových spojov hliníka a jeho zliatin prežarovaním. Úrovne prípustností
 6. STN EN ISO 14175 (05 2215): 2009 Zváracie materiály. Plyny a zmesi plynov na tavné zváranie a príbuzné procesy
 7. STN EN 437 (06 1001): 2009 Skušobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov
 8. STN EN 13786 (06 1811): 2009 Samočínne prepinacie ventily s maximalnym výstupným tlakom do 4 bar vrátane s prietokom do 100 kg/h vrátane určené na bután, propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami
 9. STN EN 203-1 (06 1901):2009 Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Všeob. bezpečnostné požiadavky
 10. STN EN 525 (06 1910): 2009 Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvekciou s menovitým tepelným výkonom najviac 300 kW na vykurovanie nebytových objektov
 11. STN EN 746-3 (06 5011): 2009 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na výrobu a používanie atmosférických plynov
 12. STN EN 15001-2 (38 6429): 2009 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 2: Podrobné funkčné požiadavky na uvedenie do prevádzky, prevádzku a údržbu
 13. STN EN 1594 (38 6435): 2009 Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 bar. Požiadavky na prevádzku
 14. STN EN 334 (38 6445): 2009 Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 100 bar
 15. STN 38 6410: 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
 16. STN EN 14382 (38 6419): 2009 Bezpečnostné zariadenia pre regulačné stanice a regulačné zariadenia. Bezpečnostné uzatváracie zariadenia plynu na vstupný tlak do 100 barov
 17. STN EN 14394 (07 0255): 2009 Vykurovacie kotly. Vykurovacie kotly vybavené horákom s ventilátorom. Menovitý tepelný výkon nepresahujúci 10 MW a maximálna prevádzková teplota 110 °C
 18. STN EN 15069 (13 4385): 2009 Poistné ventily na plyn pre zostavy kovových hadíc určené na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
 19. STN EN 12693 (14 0648): 2009 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné a environmentálne požiadavky. Objemové chladivové kompresory

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.