Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2010
 1. STN EN ISO 4063 (05 0011): 2010 Zváranie a príbuzné procesy. Zoznam spôsobov zvárania a ich číselné označovanie
 2. STN EN ISO 23227 (05 1154): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarov kapilárnymi metódami. Úrovne prípustnosti
 3. STN EN ISO 17638 (05 1182): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou
 4. STN EN ISO 23278 (05 1183): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou. Úrovne prípustnosti
 5. STN EN 1011 – 1 (05 2310): 2010 Zváranie. Odporúčanie na zváranie kovových materiálov. Časť 1: Všeobecný návod na oblúkové zváranie
 6. STN EN 777 – 1 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D. Bezpečnosť
 7. STN EN 777 – 2 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E. Bezpečnosť
 8. STN EN 777 – 3 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F. Bezpečnosť
 9. STN EN 777 – 4 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H. Bezpečnosť
 10. STN EN 416 – 1 (06 0217): 2010 Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá na vykurovanie priestorov nebytových objektov. Časť 1: Bezpečnosť
 11. STN EN 419 – 1 (06 0218): 2010 Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Bezpečnosť
 12. STN EN 1106 (06 1431): 2010 Ručne ovládané armatúry pre spotrebiče na plynné palivá
 13. STN EN 1020 (06 1911): 2010 Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným výkonom výpočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
 14. STN EN 621 (06 1912): 2010 Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným výkonom výpočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
 15. STN EN 1539 (06 5002): 2010 Sušičky a pece na uvoľňovanie horľavých látok. Bezpečnostné požiadavky
 16. STN EN 746-1 (06 5011): 2010 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie
 17. STN EN 1349 (13 3115): 2010 Regulačné armatúry pre priemyselné procesy
 18. STN EN 15001-1 (38 6429): 2010 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 1: Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie, materiály, výstavbu, kontrolu a skúšanie

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.