Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2012
  1. STN EN 558 + A1  (13 3031): 2012 Priemyselné armatúry. Montažné rozmery kovových armatúr na použitie v prírubových potrubných sústavách. Armatúry označované podľa PN a podľa Class (triedy)
  2. STN EN 378-1 + A2 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritéria výberu
  3. STN EN 378-2 + A2 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia
  4. STN EN 378-3 + A1 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu
  5. STN EN 378-4 + A1 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia
  6. STN 73 4201: 2012 Rekonštrukcia a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia
  7. STN 73 4210: 2012 Rekonštrukcia a opravy komínov a dymovodov a pripájanie palivových spotrebičov  

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.