Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Normy 2013
 1. STN EN 1092-1+A1 (13 1170): 2013 Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby na rúry, armatúry, tvarovky a príslušenstvo označené PN. Časť 1: Príruby z ocele
 2. STN EN 13480-1 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
 3. STN EN 13480-2 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
 4. STN EN 13480-3 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet
 5. STN EN 13480-4 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
 6. STN EN 13480-5 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie
 7. STN EN 13480-6 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia
 8. STN EN 13480-8 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin
 9. STN EN 13774 (13 6215): 2013 Armatúry do rozvodných systémov plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom menším alebo rovnajúcim sa 16 bar. Prevádzkové požiadavky
 10. STN EN 12007-1 (38 6409): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku
 11. STN EN 12007-2 (38 6409): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane)
 12. STN EN 12007-4 (38 6409): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 4: Špecifické požiadavky na rekonštrukcie
 13. STN EN 30-1-1+ A3 (06 1410): 2013 Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky
 14. STN EN 12327 (38 6437): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku
 15. STN EN 161 + A3 (06 1803): 2013 Samočinné uzatváracie ventily horákov na plynné palivá a spotrebiče na plynné palivá
 16. STN EN 16304 (06 1804): 2013 Samočinné odvzdušňovacie ventily horákov a spotrebičov na plynné palivá
 17. STN EN 15502-2-1 (07 0253): 2013 Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW
 18. STN EN 298 (06 1805): 2013 Automatické riadiace systémy horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá
 19. STN EN 13774 (13 6215): 2013 Armatúry do rozvodných systémov plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom menším alebo rovnajúcim sa 16 bar. Prevádzkové požiadavky
 20. STN EN 16129 (06 1811): 2013 Regulátory tlaku, samočinné prepínacie zariadenia s maximálnym regulovaným tlakom 4 bar a s maximálnym prietokom 150 kg/h, pridružené bezpečnostné zariadenia a adaptéry určené na bután, propán alebo ich zmesi

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.