Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Technické pravidlá plyn (TPP) od r. 2009

2017

 1. TPP 906 01: 2017 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/ alebo zásobníkov (Rev. 2) 
 2. TPP 702 10: 2017 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (Rev. 2)

2016

 1. TPP 605 04: 2016 Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete
 2. TPP 704 04: 2016 Použitie vlnovcových ohybných potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynu v budovách z prevádzkovým tlakom do 50 kPa vrátane
 3. TPP 702 10: 2016 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

2015

 1. TPP 605 02: 2015 Regulačné stanice plynu na regulačných sieťach
 2. TPP 918 01: 2015 Odorizácia zemného plynu

2014

 1. TPP 702 04: 2014 Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane
 2. TPP 702 12: 2014 Domové prípojky z ocele z polyetylénu
 3. TPP 702 15: 2014 Čuchačky na plynovody a prípojky
 4. TPP 702 01: 2014 Plynovody a prípojky z polyetylénu
 5. TPP 916 01: 2014 Prevádzka a údržba plynových zariadení
 6. TPP 811 01: 2014 Kogeneračné jednotky na plynné palivá

2013

 1. TPP 935 01: 2013 Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr
 2. TPP 609 02: 2013 Regulačné zostavy pre uličné plynovody
 3. TPP 304 02: 2013 Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá
 4. TPP 701 03: 2013 Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov

2012

 1. TPP 923 01: 2012 Kvalifikačné kritéria pre organizácie na výstavbu plynovodov
 2. TPP 983 01: 2012 Požiadavky na kvalitu biometánu odovzdávaného do distribučnej siete
 3. TPP 702 13: 2012 Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej siete
 4. TPP 702 14: 2012 Dočasne pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych udalostí
 5. TPP 904 01: 2012 Označovanie plynárenských zariadení
 6. TPP 906 01: 2012 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribiučných sietí
 7. TPP 921 01: 2012 Tvorba WPS a rozsahy WPQR pre zváranie termosplastov v plynárenstve

2011

 1. TPP 702 11: 2011 Opravy vysokotlakových plynovodov z ocele s najvyšším prevádzkovým tlakom do 40 barov vrátane
 2. TPP 918 01: 2011 Odorizácia zemného plynu

2010

 1. TPP 605 01: 2010 Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu

2009

 1. TPP 702 08: 2009 Metódy pre rekonštrukcie a opravy plynovodov z polyetylénu
 2. TPP 702 09: 2009 Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracimi balónmi
 3. TPP 702 10: 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
 4. TPP 704 01: 2009 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.