Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Úvod

Pre každé technické zariadenie plynové určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení plynových technická dokumentácia podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - konštrukčná dokumentácia

Požiadavky na obsah sprievodnej dokumentácie technického zariadenia plynového sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä dokumentáciu uvedenú v § 9 vyhlášky č.453/2000 Z. z.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.