Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Úradné skúšky

Overovanie bezpečnosti vyhradených plynových zariadení sa vykonáva formou úradných skúšok v zmysle § 9 ods.1 písm.a) a § 13 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z.,§ 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. a § 9 a § 11 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Úradné skúšky sa rozdeľujú na:

a) prvé úradné skúšky – vykonávajú sa po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A pred jeho uvedením do prevádzky, aby sa overilo,či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku,

b)
opakované úradné skúšky – vykonávajú sa v ustanovených lehotách počas prevádzky vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A, aby sa overilo, či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Úradné skúšky vykonáva oprávnená právnická osoba ( TI a.s.) na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce.

Úradné skúšky sa vykonávajú na základe žiadosti a za úhradu.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.