Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Pôsobnosť pracovísk TI, a.s. a kontakty

 

Pôsobnosť pracovísk TI, a.s. a kontakty

Technická inšpekcia, a.s. posudzuje podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona BOZP projektovú dokumentáciu stavieb s technickým zariadením a jej zmeny na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO - 000 001-6. 

Dokumentáciu posudzuje pracovisko TI, a.s. v ktorého základnej pôsobnosti je miesto stavby. V prípade, že stavba je v pôsobnosti viacerých pracovísk (napr. líniové stavby), je rozhodujúce sídlo stavebného úradu, ktorý vydá stavebné povolenie.

Predmetom posúdenia sú:

a) projektové dokumentácie stavieb na účely stavebného konania pred začatím realizácie stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, zmeny stavby najmä pri prístavbe alebo nadstavbe, zmeny v užívaní, stavebné úpravy,

b) iné projektové dokumentácie stavieb alebo časti stavieb (napr. realizačný projekt) o ktorých posúdenie požiada žiadateľ (stavebník, projektant, zhotoviteľ) alebo ak to nariadi stavebný úrad,

c) stavby pred ukončením, ktorých projektová dokumentácia bola posúdená TI, a.s. (predkolaudačná inšpekcia).

Zistite si či pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. (ďalej len „TI, a.s.“), na ktoré ste sa obrátili je príslušné posúdiť Vašu dokumentáciu podľa umiestnenia stavby:

  • Pracovisko TI, a.s. Bratislava (TIBA) – posudzuje dokumentáciu stavieb umiestnených v Bratislavskom kraji
  • Pracovisko TI, a.s. Nitra (TINA) – posudzuje dokumentáciu stavieb umiestnených v Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji
  • Pracovisko TI, a.s. Banská Bystrica (TIBB) – posudzuje dokumentáciu stavieb umiestnených v Banskobystrickom a Žilinskom kraji
  • Pracovisko TI, a.s. Košice (TIKO) – posudzuje dokumentáciu stavieb umiestnených v Košickom a Prešovskom kraji

Ak je požiadavka zaslaná na iné pracovisko, zabezpečíme doručenie na príslušné pracovisko, ktoré dokumentáciu posúdi.

Identifikačné údaje, pôsobnosť pracovísk TI, a.s. v rámci celého územia SR a kontakty na pracoviská


TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

tel.: 02/49208 100
fax: 02/49208 160
e-mail:

ústredný inšpektor: Ing. Samuel Maljarčik 
tel.: 0905 808079   /   02/57267030

 

 

Pracovisko Bratislava vykonáva činnosť pre: Bratislavský kraj

Technická inšpekcia, a.s.
pracovisko Bratislava
Holekova 3
811 04 Bratislava

tel.: 02/57267 032
fax: 02/57267 023
e-mail:

kontaktní inšpektori:
Ing. Samuel Maljarčík tel.: 02/57267 030
Ing. Zdena Bajnerová tel.: 02/57267 031

Pracovisko Nitra vykonáva činnosť pre: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj,
Nitriansky kraj

Technická inšpekcia, a.s.
pracovisko Nitra
Mostná 66
949 01 Nitra

tel.: 037/7920 700
fax: 037/7920 750
e-mail:

kontaktní inšpektori:
Ing. Zuzana Ivančíková tel.: 037/7920 737
Ing. Ingrid Mistríková tel.: 037/7920 738

Pracovisko Banská Bystrica vykonáva činnosť pre: Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj

Technická inšpekcia, a.s.
pracovisko Banská Bystrica
Partizánska cesta 71
974 00 Banská Bystrica

tel.: 048/4722 620
fax: 048/4143 228
e-mail:

kontaktní inšpektori:
Ing. Michal Bihúň tel.: 048/4722 625
Ing. Danica Barnová tel.: 048/4722 628

Pracovisko Košice vykonáva činnosť pre: Košický kraj, Prešovský kraj

Technická inšpekcia, a.s.
pracovisko Košice
Južná Trieda 95
P.O.BOX A18
040 48 Košice

tel.: 055/7208 111
fax: 055/6225 482
e-mail: tiko@tisr.sk

kontaktní inšpektori:
Ing. Gabriela Krišková tel.: 055/7208 130
Ing. Jana Matvejová tel.: 055/7208 131

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.