Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Normy 2013
  1. STN EN ISO/IEC 17065 (01 5256): 03.13 „Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby“(POZN.: anglická verzia normy),
  2. STN EN 691 – 1 (49 6100): 05.13 „ Bezpečnosť drevárskych strojov. Časť 1: Spoločné požiadavky“,
  3. STN EN 860 + A2 (49 6111): 01.02 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné hrúbkovacie frézovačky“,
  4. STN EN 861 + A2 (49 6112): 03.13 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Zrovnávacie a hrúbkovacie frézovačky“,
  5. STN EN 859 + A2 (49 6126): 01.02 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Zrovnávacie frézovačky s ručným posuvom“,
  6. STN EN 1870 – 5 + A2 (49 6130): 03.13 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 5: Kombinované stolové kotúčové píly/spodné skracovacie kotúčové píly“,
  7. STN EN 1870 – 8 (49 6130): 05.13 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 8: Jednokotúčové omietacie rozrezávacie píly so strojovo poháňanou píliacou jednotkou s ručným vkladaním a odoberaním“,
  8. STN EN 1870 – 9 (49 6130): 03.13 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 9: Dvojkotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom a s ručným vkladaním a/alebo odoberaním“,
  9. STN EN 1870 – 15 (49 6130): 04.13 „ Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 15: Viackotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom obrobku a ručným vkladaním a odoberaním“,
  10. STN EN 1870 – 16 (49 6130): 04.13 „ Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 16: Obojstranné pokosové kotúčové píly na rezanie pod uhlom“,

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.