Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Normy 2010

1. STN EN 746 – 1 + A1 (06 5011): 02.10 „Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie“,
 2. STN EN 1012 – 2 + A1 (10 5012): 01.10 „Kompresory a vývevy. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Vývevy“,
 3. STN EN 809 + A1 (11 0002): 04.10 „Kvapalinové čerpadlá a čerpacie agregáty. Všeobecné bezpečnostné požiadavky“,
 4. STN EN 12622 (21 0702): 05.10 „Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy“,
 5. STN EN 415 – 5 + A1 (26 7600): 04.10 „Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 5: Ovinovacie stroje“,
 6. STN EN 415 – 9 (26 7600): 02.10 „Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 9: Metódy merania hluku baliacich strojov, baliacich liniek a pridružených zariadení, triedy presnosti 2 a 3,
 7. STN EN 1218 – 1 + A1 (49 6124): 01.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 1: Jednostranné čapovacie stroje s posuvným stolom“,
 8. STN EN 1218 – 5 + A1 (49 6124): 01.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 5: Jednostranné profilovacie stroje s pevným stolom a posuvom valcami alebo reťazou“,
 9. STN EN 1870 – 4 + A1 (49 6130): 01.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 4: Viackotúčové rozrezávacie píly s ručným vkladaním a odoberaním“,
10. STN EN 12750 + A1 (49 6131): 01.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Štvorstranné frézovačky“,
11. STN EN 12779 + A1 (49 6132): 01.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu s pevnou inštaláciou. Bezpečnostné parametre a bezpečnostné požiadavky“.
12. STN EN 940 (49 6129): 02.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kombinované drevoobrábacie stroje“,
13. STN EN 1807 + A1 (49 6104): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Pásové píly“,
14. STN EN 1870 – 5 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 5: Kombinované stolové kotúčové píly/spodné skracovacie kotúčové píly“,
15. STN EN 1870 – 6 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 6: Kotúčové píly na palivové drevo a kombinované kotúčové píly na palivové drevo/stolové kotúčové píly s ručným vkladaním a odoberaním“,
16. STN EN 1870 – 7 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 7: Jednokotúčové píly na kmeňové výrezy so strojovým posuvom stola a ručným vkladaním a odoberaním“,
17. STN EN 1870 – 8 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 8: Jednokotúčové omietacie rozrezávacie píly so strojovo poháňanou píliacou jednotkou s ručným vkladaním a odoberaním“,
18. STN EN 1870 – 9 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 9: Dvojkotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom a s ručným vkladaním a/alebo odoberaním“,
19. STN EN 1870 – 10 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 10: Jednokotúčové automatické a poloautomatické píly na priečne rezanie“,
20. STN EN 1870 – 11 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 11: Poloautomatické a automatické kotúčové píly napriečne rezanie s jednou strojovou jednotkou (radiálne ramenové píly)“,
21. STN EN 1870 – 12 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 12: Kotúčové píly na priečne rezanie s výkyvným ramenom“,
22. STN EN 1870 – 13 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 13: Horizontálne formovacie píly s prítlačnou traverzou“,
23. STN EN 1870 – 14 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 14: Vertikálne formovacie píly“,
24. STN EN 1870 – 15 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 15: Viackotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a odoberaním “,
25. STN EN 1870 – 16 + A1 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 16: Obojstranné pokosové kotúčové píly na rezanie pod uhlom“,
26. STN EN 1870 – 17 + A2 (49 6130): 03.10 „Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 17: Ručné horizontálne kotúčové píly na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou“,
27. STN EN 1010 – 3 + A1 (50 9021). 04.10 „Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 3: Orezávacie stroje“,
28. STN EN 1010 – 4 + A1 (50 9021). 04.10 „Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 4: Viazacie stroje, stroje na spracovanie papiera a dokončovacie stroje“,
29. STN EN 12041 + A1 (51 2555): 02.10 „Potravinárske stroje. Formovacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky“,
30. STN EN 12505 + A1 (51 4510): 03.10 „Potravinárske stroje. Odstredivky na spracovanie jedlých olejov a tukov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky“,
31. STN EN 201 (69 1700): 04.10 „Plastárske a gumárske stroje. Vstrekovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky“,
32. STN EN 1953 + A1 (82 4001): 03.10 „Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové materiály. Bezpečnostné požiadavky“,
33. STN EN 12215 + A1 (82 4004): 02.10 „Lakovne. Striekacie kabíny na nanášanie kvapalných organických náterových materiálov. Bezpečnostné požiadavky“,
34. STN EN 1837 + A1 (83 3400): 03.10 „Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov“.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.