Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Normy 2014

1. STN EN ISO/IEC 17067 (01 5265): 02.14 "Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov" (anglická verzia normy),

2. STN EN 12622 + A1 (21 0702): 04.14 "Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy",

3. STN EN 415 - 1 (26 7600): 01.15 "Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 1: Terminológia a klasifikácia baliacich strojov a súvisiacich zariadení" (anglická verzia normy),

4. STN EN 415 - 10 (26 7600): 05.14 "Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 10: Všeobecné požiadavky" (anglická verzia normy),

5. STN EN ISO 3691 - 6 (26 8811): 07.14 "Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overenie. Časť 6: Nákladné osobné vozíky s pevnou plošinou",

6. STN EN 474 - 1 + A4 (27 5340): 06.14 "Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky",

7. STN EN 16486 (27 8451): 01.15 "Stroje na zhutňovanie odpadových materiálov alebo recyklovateľných častí. Zhutňovače. Bezpečnostné požiadavky" (anglická verzia normy),

8. STN EN 61496 - 1 (33 2205): 05.14 "Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky" (anglická verzia normy),

9. STN EN 61496 - 2 (33 2205): 05.14 "Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 2: Osobitné požiadavky na zariadenia s optoelektronickými ochrannými prístrojmi (AOPD)" (anglická verzia normy),

10. STN EN 1870 - 11 (49 6130): 04.14 "Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 11: Poloautomatické a automatické kotúčové píly na priečne rezania s jednou strojovou jednotkou -  radiálne ramenové píly (anglická verzia normy),

11. STN EN 1870 - 12 (49 6130): 04.14 "Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 12: Kotúčové píly na priečne rezanie s výkyvným ramenom" (anglická verzia normy),

12. STN EN ISO 14119 (83 3007): 09.14 "Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu",

13. STN EN ISO 13856 - 2 (83 3314): 02.14 "Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak",

14. STN EN ISO 13856 - 3 (83 3314): 08.14  "Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak".

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.