Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2009
 1. STN EN 10028 – 2 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 2: Nelegované a legované ocele na vyššie teploty
 2. STN EN 10028 – 3 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 3:Normalizačne žíhané zvariteľné jemnozrnné ocele
 3. STN EN 10028 – 4 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 4: Ocele legované niklom so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách
 4. STN EN 10028 – 5 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 5: Zvariteľné termomechanicky valcované jemnozrnné ocele
 5. STN EN 10028 – 6 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 6: Zvariteľné zošľachtené jemnozrnné ocele
 6. STN EN 14917 (13 2755): 2009 Kovové vlnovcové kompenzátory na tlakové zariadenia
 7. STN EN 12245 (07 8513): 2009 Fľaše na prepravu plynov. Fľaše s úplným kompozitovým obalom
 8. STN EN ISO 13769 (69 0015): 2009 Fľaše na plyny. Označovanie razením
 9. STN EN 1439 (07 8611): 2009 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postup skúšky fliaš na LPG pred plnením, v priebehu plnenia a po naplnení
 10. STN EN 1440 (07 8612): 2009 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Pravidelná kontrola prepravných vratných fliaš na LPG
 11. STN EN 12493 (07 8403): 2009 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Zvárané oceľové nádrže na skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG). Konštrukcia a výroba autocisterien
 12. STN EN 1626 (69 7226): 2009 Kryogénne nádoby. Ventily na kryogénnu prevádzku
 13. STN EN 13648 – 1 (69 8873): 2009 Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 1: Poistné ventily na kryogénnu prevádzku
 14. STN EN 12517 – 2 (05 1305): 2009 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Časť 2: Hodnotenie zvarových spojov hliníka a jeho zliatin prežarovaním. Úrovne prípustností
 15. STN EN ISO 15614 – 3 (05 0310): 2009 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 3: Tavné zváranie nelegovaných a nízkolegovaných liatin
 16. STN EN ISO 14175 (05 2215): 2009 Zváracie materiály. Plyny a zmesi plynov na tavné zváranie a príbuzné procesy
 17. STN EN ISO 3452 – 5 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 5: Kapilárne skúšanie pri teplotách vyšších ako 50 0 C
 18. STN EN ISO 3452 – 6 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 6: Kapilárne skúšanie pri teplotách nižších ako 10 0 C
 19. STN EN ISO 11117 ( 07 8608): 2009 Fľaše na plyny. Ochranné čiapočky ventilov a chrániče ventilov. Navrhovanie, výroba a skúšanie

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.