Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2010
 1. STN EN ISO 4063 (05 0011): 2010 Zváranie a príbuzné procesy. Zoznam spôsobov zvárania a ich číselné označovanie
 2. STN EN ISO 23227 (05 1154): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarov kapilárnymi metódami. Úrovne prípustnosti
 3. STN EN ISO 17638 (05 1182): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou
 4. STN EN ISO 23278 (05 1183): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou. Úrovne prípustnosti
 5. STN EN 1011 – 1 (05 2310): 2010 Zváranie. Odporúčanie na zváranie kovových materiálov. Časť 1: Všeobecný návod na oblúkové zváranie
 6. STN EN 1515-4 (13 1501): 2010 Príruby a prírubové spoje. Skrutky a matice. Časť 4: Výber skrutiek a matíc na zariadenia podliehajúce smernici o tlakových zariadenIach 97/23/ES
 7. STN EN 12819 (07 9125): 2010 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom nad 13 m3
 8. STN EN 12817 (07 9125): 2010 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom do 13 m3
 9. STN EN 13709 (13 3040): 2010 Priemyselné armatúry. Oceľové uzatváracie ventily a uzatváracie spätné ventily
 10. STN EN 1984 (13 3045): 2010 Priemyselné armatúry. Oceľové posúvače
 11. STN EN 1349 (13 3115): 2010 Regulačné armatúry pre priemyselné procesy
 12. STN EN 13789 (13 3508): 2010 Priemyselné armatúry. Liatinové uzatváracie ventily
 13. STN EN 593 (13 3901): 2010 Priemyselné armatúry. Kovové uzatváracie motýľové klapky
 14. STN EN 13445-1 (69 0010): 2010 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne
 15. STN EN 13445-2 (69 0010): 2010 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály
 16. STN EN ISO 15995 (07 8623): 2010 Fľaše na plyny. Špecifikácia a skúšanie ventilov na fľaše na LPG. Ručne ovládané ventily
 17. STN EN ISO 14245 (07 8622): 2010 Fľaše na plyny. Špecifikácia a skúšanie ventilov na fľaše na LPG. Samozatváracie ventily

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.