Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2011
  1. STN EN 12542 (07 3315): 2011 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Stabilné zvárané valcovité nádoby z ocele sériovej výroby na skladovanie skvapalneného uhľovodikového plynu (LPG) s objemom najviac 13 m3. Navrhovanie a výroba
  2. STN EN 12953-6 (07 7605): 2011 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla
  3. STN EN 12735-1 (42 8704): 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy
  4. STN EN 12735-2 (42 8704): 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na zariadenia 
  5. STN EN 13445-3 (69 0010): 2011 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie
  6. STN EN ISO 22434 (69 0029): 2011 Fľaše na prepravu plynov. Kontrola a údržba fľašových ventilov

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.