Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2012
 1. STN EN ISO 9712 (01 5000): 2012 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.
 2. STN EN 287-1 (05 0711): 2012 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele
 3. STN EN 303-5 (07 0251): 2012 Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie
 4. STN EN 12952-2 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom
 5. STN EN 12952-3 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí
 6. STN EN 12952-4 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 4: Prevádzkové výpočty pravdepodobného času životnosti kotla
 7. STN EN 12952-5 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovenie a konštrukcia tlakových častí kotla
 8. STN EN 12952-6 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 6: Kontrola pri výrobe, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla
 9. STN EN 12953-1 (07 7605): 2012 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne
 10. STN EN 12953-2 (07 7605): 2012 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 2: Materiály na tlakové častí kotlov a príslušenstvo
 11. STN EN 12953-13 (07 7605): 2012 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 13: Prevádzkové pokyny
 12. STN EN 14894 (07 8636): 2012 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov
 13. STN EN 13799 (07 9145): 2012 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Ukazovateľ stavu naplnenia tlakových nádob na skvapalnené ropné plyny (LPG)
 14. STN EN 12266 - 1 (13 3003): 2012 Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 1: Tlakové skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritéria. Povinné požiadavky.
 15. STN EN 12266 - 2 (13 3003): 2012 Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 2: Skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritéria. Dodatočné požiadavky.
 16. STN EN 12451 (42 1525): 2012 Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla
 17. STN EN 12452 (42 1529): 2012 Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla
 18. ST EN 764-2 (69 0004): 2012 Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a jednotky
 19. STN EN 13445-4 (69 0010): 2012 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4: Výroba
 20. STN EN 13445-5 (69 0010): 2012 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 5: Kontrola a skúšanie
 21. STN EN 13445-6 (69 0010): 2012 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6: Požiadavky na návrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny z guľôčkovým grafitom
 22. STN EN 1089-3 (69 0015): 2012 Prepravné fľaše na plyny. Označovanie fiaš (okrem LPG). Časť 3: Farebné označovanie
 23. STN EN ISO 10961 (69 0018): 2012 Fľaše na plyny. Zväzky fliaš. Návrh, výroba, skúšanie a kontrola
 24. STN EN 417 (69 8417): 2012 Jednorazové kovové nádoby na skvapalnené ropné plyny s ventilom alebo bez ventilu určené pre prenosné spotrebiče. Konštrukcia, kontrola, skúšanie a označenie
 25. STN EN 13922 (69 8519): 2012 Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Obslužné vybavenie nádrží. Systémy na zabránenie prepĺňaniu kvapalnými palivami

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.