Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2013

 

 1. STN EN 12828 (06 0310): 2013 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
 2. STN EN 12952-7 (07 7604): 2013 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na vybavenie kotla
 3. STN EN 12952-18 (07 7604): 2013 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 18: Prevádzkové pokyny
 4. STN EN 13480-1 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
 5. STN EN 13480-2 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
 6. STN EN 13480-3 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet
 7. STN EN 13480-4 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
 8. STN EN 13480-5 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie
 9. STN EN 13480-6 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia
 10. STN EN 13480-8 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hlinikových zliatín
 11. STN EN 14564 (69 8500): 2013 Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Terminológia
 12. TNI CEN/TR 764-6 (69 0004): 2013 Tlakové zariadenia. Časť 6: Zloženie a obsah prevádzkových pokynov
 13. STN EN ISO 11114-2 (07 8609): 2013 Fľaše na plyny. Kompatibilita fľašových a ventilových materiálov s plynovým obsahom. Časť 2: Nekovové materiály (ISO 11114-2:2013)
 14. STN EN 1866-3 (92 0510): 2013 Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na zostavu, konštrukciu a odolnosť proti tlaku hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.